Information om corona og Covid-19 på otte sprog

Information om corona og Covid-19 på otte sprog

Redaktionel dato: 14. april 2020

De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er blevet oversat for at nå udlændinge og borgere med minoritetssprog som modersmål. DFS opfordrer alle i folkeoplysningen til at videreformidle dette til deltagere og medlemmer i målgruppen.

Information om corona og Covid-19 på otte sprog

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog.
De otte sprog er arabisk, farsi, polsk, tyrkisk, urdu, kurdisk, dari og somalisk. Oplysningsindsatsen består af oversættelse af plakater, pjecer og film.
Styrelsen for International Rekruttering og Integration er ansvarlig for indsatsen og arbejder tæt sammen med Sundhedsstyrelsen og Mino Danmark, som har stået for oversættelsen.
KL, foreningen BL Danmarks Almene Boliger, Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række relevante civilsamfundsorganisationer, herunder DFS, understøtter indsatsen ved at distribuere og videreformidle materialet.

Find de oversatte materialer her
Hjemmesiden opdateres løbende med links til nye oversatte materialer. Der bliver også trykt materialer, der bliver delt ud i de boligområder, hvor der bor mange udlændinge.