Folkeoplysningen skal med i hjælpepakkerne

Folkeoplysningen skal med i hjælpepakkerne

DFS har kortlagt corona-nedlukningens konsekvenser for medlemsorganisationerne. Resultaterne er blevet sendt til Kulturministeriet og Undervisningsministeriet sammen med forslag om kompensation og dispensation.

Folkeoplysningen skal med i hjælpepakkerne

Carolina Magdalene Maier er sekretariatschef i DFS

I de seneste dage har DFS kontaktet vores medlemsorganisationer og spurgt ind til de konsekvenser af corona-nedlukningen, de oplever. Resultaterne af disse samtaler er blevet samlet og sendt til Kulturministeriet, herunder nogle meget forsigtige beregninger på de udgifter, nogle af skolerne står overfor, når de skal tilbagebetale deltagerbetaling.
På den måde gør vi opmærksom på, at det får betydelige negative konsekvenser, hvis ikke folkeoplysningen bliver fuldt omfattet af de hjælpepakker, som regeringen har lanceret.

Enorme tab
DFS har gjort Kulturministeriet opmærksom på alle udfordringerne, og nu afventer vi en status på, hvordan de har tænkt sig at agere, så folkeoplysningen kan kompenseres for det enorme tab, vores felt står over for. På samme måde gør vi Undervisningsministeriet opmærksom på udfordringer, som de af vores medlemmer, der agerer på det ministeriums område, oplever.
Over for ministerierne er der særligt tre forhold, vi peger på:

  • at folkeoplysningen skal omfattes af en hjælpepakke, så der kan søges kompensation for tabt deltagerbetaling
  • at vi skal omfattes af en lønkompensationspakke, som de mange løst- og deltidsansatte medarbejdere i folkeoplysningen kan finde hjælp i
  • at der er behov for, at Kulturministeriet udviser stor fleksibilitet ift. bevillinger, som dækker aktiviteter, der har måttet aflyses – og vi har forklaret, at det ikke kan forventes, at disse aktiviteter blot kan flyttes til efteråret, hvor mange jo allerede har planlagt andre aktiviteter. Vi har derfor bedt om, at ministeriet accepterer, at der er bevillinger, der ikke kan gennemføres, men at de stadig udløser udbetaling, da udgifterne til aktiviteterne som udgangspunkt allerede er afholdt.

Repræsentantskabsmøde
DFS’ repræsentantskabsmøde er planlagt til den 22. april. Vi tager beslutning i begyndelsen af næste om en eventuel udskydelse senest i starten af næste uge. Vi giver besked, så snart vi har truffet en afgørelse.
Vi ønsker alle i og omkring folkeoplysningen alt godt - og håber at alle holder sig friske og raske og ikke mindst oppebærer modet i disse mærkelige tider!