For mange unge mistrives

For mange unge mistrives

Redaktionel dato: 13. november 2019

Lokale tilbud med fokus på trivsel, almen dannelse og den enkelte unges personlige og faglige udvikling er en del af løsningen. Her kan kommuner og ungdomsskoler kan sammen hjælpe flere unge godt på vej, skriver formændene for hhv. KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Ungdomsskoleforeningen.

For mange unge mistrives

Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og Lars Buchholt Kristensen, som er formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse, skrev den 5. november et debatindlæg i Politiken om unges trivsel.
De skriver:
”Fakta er desværre, at alt for mange unges liv præges af mistrivsel. For en del unge er der brug for en indsats, der ikke kun omfatter det faglige og skoletiden, men også resten af dagen og det hele menneske.”

Frivillighed og medindflydelse
De peger derefter på denne løsning:
”Et af midlerne er lokale tilbud, som har et særligt fokus på trivsel, almen dannelse og den enkelte unges personlige og faglige udvikling. Her kan de kommunale ungdomsskoler være et oplagt tilbud i kraft af sin særlige lovgivning og tilgang til de unge. Ungdomsskolen giver unge mulighed for en aktiv fritid, uanset økonomisk og social baggrund – og i et miljø præget af frivillighed, ligeværd og medindflydelse.”
Men det er ikke kun de lovmæssige rammer, som gør ungdomsskolerne nyttige i denne sammenhæng:
”De kommunale ungdomsskoler er vant til at arbejde på tværs af institutioner og forvaltninger, ligesom de har gode erfaringer i at samarbejde med det øvrige forenings- og fritidsliv,” skriver Thomas Gyldal Petersen, og Lars Buchholt Kristensen.

Læs hele debatindlægget ”Alt for mange unges liv præges af mistrivsel”

Hvor er fritidsundervisningen i det, og hvordan kan vi understøtte, at Danmark fortsat er det bedste land at være ung i?
Rane Willerslev mener, at det er på høje tid, at vi tænker vildt i uddannelsessystemet. Stefan Hermann mener derimod, at vi bør flytte unge fra novicer til mestre gennem engagement og høj faglighed.
Ungdomsskoleforeningen inviterer alle interesserede til efterårskonference.

Mere om konferencen, herunder detaljeret program

Tid: 5. december 2019
Sted: AFUK, Enghavevej 82B, 2450 København SV
Tilmelding: Send en mail til kan@usf.dk