Retningslinjer for - noget - indendørs folkeoplysning klar

Retningslinjer for - noget - indendørs folkeoplysning klar

Redaktionel dato: 28. maj 2020

Kulturministeriet har udarbejdet retningslinjer for de indendørs folkeoplysende aktiviteter, som har fået lov at åbne igen. ”Det er vi glade for, men det er højest mærkværdigt, at halvdelen af aftenskolernes aktivitet røg ud af åbningen.” siger DFS' formand,

Retningslinjer for - noget - indendørs folkeoplysning klar

Yoga og de øvrige bevægelsesaktiviteter i aftenskolerne blev i sidste øjeblikket fjernet fra genåbningen den 27. maj.

En række folkeoplysende skoler og foreninger fik lov at genoptage aktiviteterne onsdag den 27. maj. Det gælder aftenskoler, højskoler, daghøjskoler, folkeuniversiteter, kulturhuse og amatørkulturelle foreninger.
Denne udvidelse aftalte Folketingets partier onsdag i sidste uge, og Kulturministeriet retningslinjer blev først færdige på selve åbningsdagen kl. 16.

Halvdelen af aftenskolerne
"Med disse retningslinjer fulgte en meget overraskende beslutning, om at aftenskoler og andre ikke må genstarte de såkaldt lavrespiratoriske idrætsaktiviteter. I retningslinjerne nævnes yoga i den forbindelse, men i praksis er det alle de bevægelsesaktiviteter, der foregår i aftenskolerne, og det er omkring halvdelen af aftenskolernes samlede aktivitet," siger DFS' formand, Per Paludan Hansen og tilføjer:
Politikerne indgår den ene onsdag en aftale, der giver aftenskolerne lov at genåbne al aktivitet, og så onsdagen efter udsender Kulturministeriet retningslinjer, der betyder, at halvdelen af aftenskoleaktiviteten fortsat skal være lukket. Nu må vi i hvert fald sikre, at bevægelsesaktiviteterne også kommer med i Fase 3 den 8. juni."
Ministeriet har udarbejdet retningslinjerne i tæt dialog med de berørte foreningers og organisationers ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lignende, faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i et sektorpartnerskab, som DFS deltog i. Men de endelige formuleringer har ministeriet selv fastlagt.
Et lignende sektorpartnerskab i regi af Børne- og Undervisningsministeriet har fastlagt retningslinjer, der gælder for folkeoplysningens FVU- og OBU-aktiviteter.

10 personers grænsen og lokalekrav gælder stadig
Retningslinjerne fra Kulturministeriet er vejledende. Samtidig understreger Kulturministeriet, at retningslinjerne ikke ændrer ved de forpligtelser, som foreninger og skoler har i den gældende lovgivning. Det drejer sig blandt andet om forsamlingsforbudet og krav til lokaler.
Dog må man godt overskride forsamlingsgrænsen på 10 personer til kulturarrangementer som f.eks. foredrag om kultur, optræden eller koncert for et siddende publikum. Her gælder i øjeblikket grænsen på 500.

Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af indendørs folkeoplysning - inklusive relevante links og kontakter (ny version 06-06-20)

Retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner på BUVM’s område

Smitterisikoen er begrænset
Carolina Magdalena Maier har deltaget i sektorpartnerskabet i Kulturministeriet. Også hun er skuffet over, at bevægelsesfagene blev forhindret i at  genåbne:
”I DFS er vi glade for, at der nu er kommet retningslinjer for genåbningen af det indendørs foreningsliv. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde om dem med Kulturministeriet.
Men det er rigtig ærgerligt, at lavintensive bevægelsesfag i sidste øjeblik blev forhindret i at genåbne i denne runde. Ministeriet anerkender selv, at de er lavrespiratoriske, hvilket betyder, at smitterisikoen er begrænset.
Vi mener, at foreningslivet sagtens kan genåbne disse aktiviteter under forhold, som lever op til de sundhedsfaglige anbefalinger.
I den forbindelse, skal man ikke overse den sociale værdi, som bevægelsesaktiviteter i foreningsregi har. Mange går lige så meget til yoga og bevægelse i foreningsregi for at møde andre mennesker og slå en sludder af.
Vi arbejder naturligvis på, at de så til gengæld kan komme med i den næste fase d. 8. juni,” fortæller DFS’ sekretariatschef.