Aktivitet
Kampagner - Debatmøder - Konferencer

Aktivitet

Her finder du de kampagner og debatarrangementer, DFS er i gang med, eller som vi har gennemført for nylig.

Folkeoplysningens Pris

Folkeoplysningens Pris

Prisen belønner et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber. - Prisen uddeles for første gang den 6. oktober 2022 i Kulturhus Bunkeren i Aarhus til 'Folkeoplysningens Dag'.

Folkemøde Bornholm

Folkemøde Bornholm

Folkemøde Bornholm er folkeoplysning. Derfor er DFS og de fleste af vores medlemsorganisationer aktive på Folkemødet hvert år.

Folkeoplysningens Dag

Her bringer vi folkeoplysende aktører sammen fra hele landet og inspirerer hinanden til at udvikle folkeoplysningen. I år er temaet ’Handlemod og partnerskaber’

Folkeoplysningen kan bidrage til at løse samfundets udfordringer

Sådan bød DFS ind i valgkampen 2022 og de efterfølgende regeringsforhandlinger

Internationalt samarbejde

Inspiration, udvikling og støtte. Det internationale samarbejde åbner spændende mulighed for folkeoplysningen.