Amatørmusikken samler sig

Amatørmusikken samler sig

Redaktionel dato: 9. oktober 2019

Den 22. september blev Amatørmusik Danmark stiftet. Organisationerne inden for amatørmusik får nu en samarbejdsstruktur.

Amatørmusikken samler sig

Den nye organisation optager landsdækkende organisationer, hvis formål er at arbejde med og for aktive amatørmusikere.
Blandt organisationerne er DAOS, som er også er medlem af DFS. DAOS er repræsenteret i den nye bestyrelse sammen med KOR72, Organisationen af Rytmiske Amatører, Dansk Amatør Orkesterforbund og Landsgardeforeningen.

Formål
Amatørmusik Danmark definerer sit formål således:

  • At fremme samarbejdet mellem de frivillige amatørmusikorganisationer
  • At fremme interessen for aktiv musikudøvelse
  • At fremme interessen og forståelsen for musikkens kulturelle, sociale, alment dannende og samfundsmæssige betydning
  • At repræsentere amatørmusikorganisationerne i samarbejdet med andre amatørkunst- og kulturorganisationer i det kommende AKKS

Til bestyrelsen i Amatørmusik Danmark valgtes: Lone Ebbesen fra DAOS – Dansk Amatørorkester Samvirke, Anders Hamming fra KOR72, Jesper Krüger fra ORA – Organisationen af Rytmiske Amatører, Jonas Viggo Pedersen fra DAO – Dansk Amatør Orkesterforbund og Benjamin Hansen fra LGF – Landsgardeforeningen.

Kontakt til Amatørmusik Danmark
Jonas Viggo Pedersen fra DAO vil fungere som interim formand i perioden fra nu frem til det første ordinære repræsentantskabsmøde i sammenslutningen, der afholdes inden 1. maj 2020. Jonas Viggo Pedersen kan kontaktes på info@daonet.dk