Bemærk ansøgningsfrist for pulje om motion og fællesskab!

Bemærk ansøgningsfrist for pulje om motion og fællesskab!

Redaktionel dato: 11. oktober 2019

I onsdags udsendte vi denne artikel. Desværre gjorde vi ikke opmærksom på en meget tidlig ansøgningsfrist: 31. oktober i år. Derfor denne nye version af artiklen.
I mellemtiden har DFS opfordret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at forlænge fristen. Det er desværre ikke muligt, men STAR gør opmærksom på, at har op til seks måneder efter projektopstart til at forelægge en underskrevet samarbejdsaftale.

Næsten 22 millioner kroner står nu til rådighed for forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser. Også folkeoplysende skoler og foreninger kan være med i projekterne.

Bemærk ansøgningsfrist for pulje om motion og fællesskab!

Støttetræning til rygpatienter og fysisk træning for KOL- og hjertepatienter bliver betragtet som ’idræt’ i forhold til denne pulje.

Millionbeløbet stammer fra satspuljen. De 21,7 mio. kr., der er afsat til ”Motion og fællesskab på recept”, skal fremme to formål:
• At borgere styrker deres fysiske og mentale sundhed, samt oplever positive beskæftigelsesresultater som følge af brug af foreningsidræt som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.
• At indsamle viden om, hvordan fysisk aktivitet og foreningsfællesskab kan integreres som supplerende led i sundheds- eller beskæftigelsesindsatser.

Samarbejde mellem kommuner og foreninger
Konkret ønsker de to ministerier bag puljen - Sundheds- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet – at der bliver udviklet modeller for samarbejde om at skabe sammenhængende forløb og udvikle idrætsindsatser, og hvor borgere guides til idrætsaktiviteter som en del af en sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats
På puljens hjemmeside kan man læse, at der skal ”udvikles tværsektorielle samarbejdsmodeller, der med inddragelse af idrætsforeninger, kan skabe sammenhængende forløb, hvor idrætsaktiviteter indgår som en del af en borger/patientrettet sundhedsindsats, beskæftigelsesfremmende og/eller fastholdelsesfremmende indsats.”

Invitation til folkeoplysningen
I forlængelse af det skal kommunerne indgå ”partnerskabskonstruktion med en eller flere idrætsforeninger”. Men det skal skoler og foreninger inden for folkeoplysningen ikke lade sig skræmme af.
DFS har været i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som administrerer puljen. Styrelsen opfordrer til at sprede viden om puljen i de folkeoplysende organisationer.
STAR oplyser, at alle foreninger, der tilbyder vedvarende holdaktiviteter, der indebærer fysisk aktivitet i fællesskab med andre, kan deltage i projekterne. Styrelsen har i denne forbindelse valgt at definere idræt ”som vedvarende holdaktiviteter, der indebærer fysisk aktivitet i fællesskab med andre.

Hvornår er folkeoplysning idræt?
Tidligere i år udgav DFS idekataloget ”Sundhed, trivsel og folkeoplysning” med eksempler på motions- og andre sundheds-aktiviteter i folkeoplysende skoler og foreninger.
STAR oplyser, at en række af de aktivitetstyper, der er omtalt i hæftet, vil kunne godkendes som deltagere i puljestøttede projekter. F.eks. kan støttetræning til rygpatienter og fysisk træning for KOL- og hjertepatienter betragtes som ’idræt’ i forhold til denne pulje.

Læs idekataloget ”Sundhed, trivsel og folkeoplysning”

Hvordan kommer du med i et projekt?
Det er kun kommuner og kommunale institutioner, som kan søge penge fra puljen. Hvis en folkeoplysende skole eller forening har en ide til et samarbejde, skal man kontakte en relevant forvaltning i kommunen og etablere et samarbejde med dem og eventuelt andre.

Meget mere om puljen på STAR’s hjemmeside