Civilsamfundets Fællesdag

Civilsamfundets Fællesdag

Redaktionel dato: 23. oktober 2019

Civilsamfundets Fællesdag tager pulsen på emner som fællesskab, finansiering, ledelse og grøn omstilling. DFS er med til at arrangere et temaspor om, hvordan civilsamfundet kan skabe demokratisk immunitet.

Civilsamfundets Fællesdag

På dagen vil store og små civilsamfundsaktører mødes på tværs af sektorer og arbejdsområder til en samtale om fælles problemstillinger, forskelligheder og indre dynamikker med fokus på civilsamfundets rolle og værdi – nu og i fremtiden.

Tid: Onsdag 11. december kl. 8.45-16.30
Sted: DGI-byen, CPH Conference (ved Københavns Hovedbanegård)
Pris: 995 kr. ekskl. moms
Gratis: Er du mellem 18 - 30 år? Tuborgfondet uddeler 200 pladser til unge

Mere om dagens program og tilmelding

I år er arrangørerne Altinget og Mandag Morgen vil i samarbejde med Tuborgfondet. De inviteterer civilsamfundets aktører til ”… at identificere og udfordre hinanden på tidens tendenser og inspirere til løsninger og nye samarbejder”.

Finansiering, ledelse og grøn omstilling
På dagsorden emner som fællesskab, finansiering, ledelse og grøn omstilling. Er vi så gode til fællesskaber, som vi selv siger? Står de unge udenfor? Hvad er god ledelse i civilsamfundet? Har markedsvilkårene overtaget værdistyringen? Og tager vi et tilstrækkeligt ansvar for klimaet?
Et af temasporene har arrangørerne overladt til et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd, Siri-kommissionen og Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Sammen lægger vi op til debat om, hvordan civilsamfundets organisationer kan være med til at ruste borgerne til at spotte og gennemskue fake news (se mere i boksen).

Hvordan styrker vi borgernes demokratiske immunforsvar mod Fake News?

Vi oversvømmes af informationer og holdninger. Hvad er sandt, hvad er falsk, og hvad er bevidst misinformation? Det er overvældende for den enkelte at tage stilling til.
Lovgivning og teknologiske barrierer alene kan ikke beskytte os mod fake news. I sidste ende har vi kun borgernes teknologiske dannelse og kritiske sans.
For de kommende generationer er folkeskolen og forældrene løsningen. Men hvem ruster forældrene og andre voksne til at håndtere fake news? Er det en opgave for civilsamfundets organisationer? Kan de løfte opgaven? Hvilke værktøjer har de brug for?
I temasporet vil vi høre eksperter og folk med erfaring i at oplyse om fake news. Men først og fremmest vil vi sammen udvikle ideer og redskaber, så deltagerne kan tage hul på opgaven i deres foreninger og forsamlinger.
Temasporet organiseres af Dansk Folkeoplysnings Samråd, Siri-Kommissionen og Center for Information og Boblestudier.