Corona, DFS og folkeoplysningen

Corona, DFS og folkeoplysningen

DFS opfordrer alle folkeoplysende skoler og foreninger til at følge statsministerens henstillinger om at aflyse eller udskyde alle aktiviteter, der indebærer smitterisiko. Selv aflyser vi alle fysiske møder, men sekretariatet er til rådighed på mail og telefon.

Corona, DFS og folkeoplysningen

”Det er vigtigt, at alle dele af folkeoplysningen aflyser eller udskyder kurser, møder og seminarer i foreløbigt 14 dage. Som ledere i folkeoplysende organisationer er det vores ansvar at følge statsministerens opfordringer i den periode, som regeringen har meldt ud, og derefter tage bestik af udviklingen og nye retningslinjer fra regeringen,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen og fortsætter:
”Det gør selvfølgelig ondt på os at lukke ned for de fysiske fællesskaber, der er så vigtig en del af det folkeoplysende arbejde. Derfor vil jeg opfordre til, at vi alle holder kontakt til hinanden på anden måde. De sociale medier kan nu vise sin nytte, men det kan også kommunikationskanaler som telefoner og e-mails.”

DFS’ sekretariat
Som følge af statsministens anbefalinger arbejder DFS’ medarbejdere fra og med fredag d. 13. marts hjemmefra. Da vores funktioner heldigvis ikke er fysisk knyttet til vores arbejdsplads, vil vi fortsat udføre vores opgaver som normalt – blot hjemmefra. Vi er som altid tilgængelige på mail og telefon.
Vi aflyser alle fysiske møder de næste to uger, og vi er afventende i forhold til, hvorvidt vores årsmøde den 22. april gennemføres. Vi tager stilling til dette indenfor de næste par uger, og giver besked om en eventuel aflysning senest d. 1. april.

Foreningslivet
Det er sæson for generalforsamlinger. Om det siger Per Paludan Hansen:
”Foreningerne er bundet af vedtægter, der fastlægger, hvornår generalforsamling skal finde sted. Men dette er en force majeure situation, og det overtrumfer vedtægter. Det er bestyrelsernes ansvar at træffe den rigtige beslutning og sikre foreningernes drift, indtil det igen blive muligt at holde generalforsamling.

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside er der en gennemgang af de foreningsjuraen omkring generalforsamlinger og lignende

Økonomien
DFS’ medlemsorganisationer oplever konkrete negative konsekvenser af corona-situationen i Danmark. Mange folkeoplysende arrangementer må aflyses.
”Det kan i sidste ende blive udgiftstungt. De folkeoplysende foreninger er almennyttige foreninger uden en stor opsparing, og de er derfor økonomisk sårbare. Jeg er glad for, at regeringen arbejder med planer for kompensation, og DFS arbejder i disse dage for, at vores sektor også kommer med i planerne,” siger Per Paludan Hansen.
DFS’ foreløbige initiativer er:
1) Vi har gjort Kulturministeriet og Undervisningsministeriet opmærksomme på, at folkeoplysningen bliver økonomisk ramt af situationen, men at vi endnu ikke har et overblik over de nærmere konsekvenser,
2) Vi kontakter fra på mandag alle vores medlemsforeninger med henblik på at indhente deres umiddelbare vurdering af situationens konsekvenser – primært økonomiske, men også andre relevante konsekvenser.
3) Når vi har skabt et overblik over konsekvenserne, meddeler vi dette til Kulturministeriet og Undervisningsministeriet
4) Vi har nedsat en lille situationsgeneralstab med repræsentanter fra nogle af vores medlemsforeninger. Den skal kunne handle på folkeoplysningens vegne agilt og med udviklingen for øje i den kommende tid.
Alle i DFS’ medlemsorganisationer opfordres til at kontakte os, hvis I nogle spørgsmål til situation.

Samfundsansvar
Vores basale samfundsansvar består i at tilpasse de folkeoplysende aktiviteter til den aktuelle situation.
Samtidig opfordrer vi medlemmer, ansatte og tillidsvalgte i den folkeoplysende verden – og alle andre – til at være hjælpsomme samfundsborgere i situationen. Ud over at mindske smitterisici kan man hjælpe de medborgere, hvis muligheder er blevet begrænset af virussen, hvad enten de er syge, i karantæne eller i de oplagte risikogrupper.
• Kontakt dine naboer i opgangen, i boligforeningen eller på vejen og tilbyd at hjælpe med indkøb eller andre praktiske opgaver – samtidig med at du holder en fornuftig fysisk afstand.
• Mange organisationer organiserer den type hjælpearbejde, f.eks. Røde Kors
Læs mere på Røde Kors' hjemmeside