DFS-årsmøde om grøn omstilling

DFS-årsmøde om grøn omstilling

Redaktionel dato: 5. februar 2020

Er det et offer, når vi omstiller vores tilværelse i en grøn retning? Eller er det en mulighed? Det handler hovedtalen på DFS’ årsmøde 2020 om.

DFS-årsmøde om grøn omstilling

Mickey Gjerris (Foto: Carsten Lundager)

DFS' Årsmøde, som skulle have fundet sted den 22. april er aflyst og udsat. Vi har truffet beslutningen ud fra den usikkerhed, som eksisterer om, hvor længe nedlukningsperioden vil vare. Dertil kommer, at alle vores medlemsorganisationer har andet at beskæftige sig med i denne situation, og at vi alle vil have presserende opgaver i ugerne efter, at samfundet ’åbner’ igen. 

Årsmødet afholdes den 22. april på BINGS i København.
Om formiddagen holder Mickey Gjerris oplæg om grønt håb og folkeoplysningens mulighed for at styrke borgernes grønne omstilling. Mickey Gjerris er uddannet teolog. Han har en ph.d.-grad i bioetik (2004) og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
”Med udgangspunkt i klima- og biodiversitetskriserne vil jeg tale om begreber som ansvar, kognitiv dissonans, villet blindhed og et forandret natursyn som en vej hen mod at forandre vores opfattelse af den grønne omstilling fra et offer til en mulighed,” fortæller han.
Mickey Gjerris lægger op til debat om de folkeoplysende organisationers arbejde med bæredygtighed.
Efter frokosten afholdes der repræsentantskabsmøde.

Tilmelding

Så længe pladser haves og helst inden 25. marts.

Årsmødets program

09.30 Ankomst, morgenmad og registrering
10.00 Velkomst v/ formand Per Paludan Hansen
10.10 Mine ønsker til folkeoplysningen v/ kulturminister Joy Mogensen (afventer bekræftelse)
10.40 DFS’ strategi 2020-2023 - Præsentation af ny strategi for DFS
11.15 Det lysegrønne håb
Med udgangspunkt i klima- og biodiversitetskriserne vil Mickey Gjerris føre os igennem begreber som ansvar, kognitiv dissonans, villet blindhed og et forandret natursyn som en vej hen mod at forandre vores opfattelse af den grønne omstilling fra et offer til en mulighed. Mickey Gjerris er teolog, lektor i bioetik og tidl. Medlem af Etisk Råd og har nyligt udgivet bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”.
12.00 Debat i salen
Om folkeoplysningens rolle og opgaver ift. bæredygtighed, faciliteret af DFS’ sekretariatschef Carolina Magdalene Maier.
12.30 Frokost
13.30 – 15.00 Repræsentantskabsmøde