DFS har fået et bæredygtighedsnetværk

DFS har fået et bæredygtighedsnetværk

Redaktionel dato: 27. maj 2020

Verdensmål og bæredygtighed er på alles læber – af gode grunde. Mange folkeoplysende foreninger og skoleformer har allerede kastet sig ind i arbejdet med spændende projekter og nye tiltag på det grønne felt.

DFS har fået et bæredygtighedsnetværk

Det første møde i DFS’s bæredygtighedsnetværk blev afholdt digitalt, da deltagerne ikke kunne mødes fysisk alle sammen.

Nu melder DFS sig ind i kampen for en bæredygtiig veren og sætter i de kommende år fokus på FN’s Verdensmål. DFS har netop vedtaget en ny strategi for de næste tre år, som har fokus på bæredygtighed og særligt prioriterede verdensmål.
Med udgangspunkt i denne strategi og for at understøtte det gode folkeoplysende arbejde, der foregår på området, har vi netop haft første møde i et bæredygtighedsnetværk.

Digital netværksopstart
Coronakrisen rummer både muligheder og benspænd. Oven på en lang tradition for at mødes fysisk i de folkeoplysende fællesskaber, måtte vi i DFS også sejle ud på de digitale muligheders uendelige oceaner.
Derfor blev det første møde i DFS’s bæredygtighedsnetværk afholdt digitalt, da vi desværre ikke kunne mødes fysisk alle sammen. Håndtrykkene og den grønne frokostservering, måtte vi så tænke os til.
DFS’s nye bæredygtighedsnetværk er et netværk, hvor vi som folkeoplysende aktører kan dele erfaringer, blive klogere, måske endda få en opsang, og lytte til hinandens og eksperternes viden. Foreløbig er 14 medlemsorganisationer med i netværket, som stadig er åbent for andre medlemmer og associerede medlemmer.

Hvad er bæredygtig folkeoplysning?
Under overskriften: ”Hvad er bæredygtig folkeoplysning?”, blev netværket introduceret til perspektiver på hvordan vi forstår bæredygtighed udvikling og hvordan det overlapper med vores felt inden for folkeoplysning.
Forsker Jonas Lysgaard fra DPU, som beskæftiger sig med koblingen mellem uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling, delte ud af sin viden. Han kortlagde bæredygtighedens dilemmaer, som både rummer faldgruber og potentialer.
En af hans pointer, som gav stof til eftertanke, tager udgangspunkt i de folkeoplysende aktiviteter, hvor vi deltager i åben læring, fordi vi lærer af og med hinanden. Sat i forbindelse med begrebet bæredygtighed, opstår to så veje man kan gå til det pædagogiske aspekt; altså hvorvidt læringen drejer sig om om bæredygtig udvikling eller læringen i sig selv er den bæredygtige udvikling.
Fandt netværket et konkret svar på hvad bæredygtig folkeoplysning er? Nej, naturligvis ikke. Men netværket fortsætter med at mødes og måske kommer vi nærmere et svar. Næste netværksmøde er i september, hvor vi forhåbentlig kan mødes både med håndtryk og over en grøn frokost. Her får vi besøg af tidligere MF for SF, Sten Gade, som vil fortælle om folkeoplysningens særlige forpligtelse i accelerationen af den grønne omstilling.

Vil du være med i netværket?

Medlemsorganisationer, der vil være en del af DFS’ Bæredygtighedsnetværk, er velkommen til at kontakte Natacha Holst Hansen på 3326 0378 eller nah@dfs.dk