EVA: Alle FVU-udbydere er vigtige, så vi kan få mange flere deltagere

EVA: Alle FVU-udbydere er vigtige, så vi kan få mange flere deltagere

”Vi har ikke problematiseret antallet af FVU-kursister i oplysningsforbundene og på sprogcentrene. Det er godt, FVU-aktiviteten er fordoblet, men der er brug for endnu flere deltagere, og det kræver, at alle udbydere tiltrækker betydeligt flere personer fra målgruppen. ” Det siger Sia Hovmand Sørensen fra EVA og afviser dermed kritikken fra AOF og Daghøjskoleforeningen.

EVA: Alle FVU-udbydere er vigtige, så vi kan få mange flere deltagere

Sia Hovmand Sørensen er seniorkonsulent i EVA og har været projektleder på undersøgelsen.

I en artikel på DFS’ hjemmeside og nyhedsbrev i sidste uge kritiserede Randi Jensen fra Daghøjskoleforeningen og John Meinert Jakobsen fra AOF-Danmark en ny rapport om Forberedende Voksenundervisning (FVU) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten præsenterer resultaterne af en registerundersøgelse af aktivitet, deltagerprofiler og videre uddannelsesforløb.
Rapportens hovedresultat er, at den samlede FVU-aktivitet er fordoblet over de seneste 10 år, men at der stadig er langt, før man har nået alle voksne, der har behov for at forbedre deres læse-, skrive- og regnekompetencer.

EVA-rapporten ”Brug af Forberedende Voksenundervisning (FVU) – en registerundersøgelse af aktivitet, deltagerprofiler og videre uddannelsesforløb”

Interview med Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, og John Meinert Jakobsen, AOF-Danmark om undersøgelsen

 

Ikke et nulsumsspil
Rapporten præsenterer blandt andet tal, der viser, at VUC’s FVU-aktivitet er faldende, og at den udgør en stadig mindre del af den samlede FVU-aktivitet. Omvendt har de øvrige udbydere, blandt andet oplysningsforbund (som her inkluderer daghøjskoler) og sprogcentre øget deres andel kraftigt.
”Vi har ikke taget stilling til, hvordan FVU-aktiviteten skal fordeles mellem udbydere. Derfor har vi heller ikke skrevet, at at oplysningsforbund og sprogcentre har for stor en del af FVU. Vi fremhæver, at der et sket en fordobling af aktiviteten og konstaterer at det primært er dem, der har bidraget til fordoblingen,” understreger seniorkonsulent i EVA Sia Hovmand Sørensen, der har været projektleder på undersøgelsen
Hun fortsætter: ”Der er langt igen, før vi har nået alle FVU-målgruppen. Skal vi komme tættere på det mål, er der brug for alle udbydere. I det samme lys er det problematisk, at VUC i den seneste periode ikke har bidraget til at få flere ind i FVU.
Det er godt med forskelligt udbydere og forskellige tilbud, der kan nå forskellige dele af målgruppen. Men det et ikke et nulsumsspil. Det er positivt, hvis alle udbydere kan lykkes med at tiltrække flere personer fra målgruppen, hvor der stadig er rigtig mange voksne, som ikke har deltaget i FVU.

Skæv profil
John Meinert Jakobsen og Randi Jensen kritiserede i den første artikel rapporten for at problematisere de mange kursister med indvandrerbaggrund på FVU. Heller ikke det mener Sia Hovmand Sørensen er en rimelig kritik.
”Vi påpeger, at FVU-kursisterne har en skæv profil i forhold til den gruppe, som er i målgruppen for FVU. Som sagt står vi stadig med en udfordring om at nå mange flere i målgruppen, og her er udfordringen først og fremmest at nå flere voksne med dansk oprindelse. . Den dag, vi har fået alle i målgruppen med i FVU, så vil fordelingen mellem deltagere med dansk oprindelse og deltagere med indvandrerbaggrund været ændret.”
Sia Hovmand Sørensen mener, at det er vigtigt, at udbyderne forholder sig til, om alle deltagere med indvandrerbaggrund faktisk får deres læringsbehov bedst dækket i FVU-systemet: ”Jeg tror, at man skal overveje, om FVU er det rigtige tilbud, eller om der er nogle deltagere, hvor f.eks. danskuddannelserne på sprogcentre eller dansk som andetsprog på AVU er mere relevant.”
Hun peger også på, at det er vigtigt, at deltagersammensætningen på FVU-hold understøtter, at FVU er et relevant og attraktivt tilbud for alle i målgruppen.
”En person, der er vokset op med dansk som modersmål, men som har læse- og skrive-problemer og ingen uddannelse efter folkeskolen er i kernemålgruppen for FVU, men har andre læringsbehov end en højtuddannet udlænding, der har et begrænset kendskab til dansk. Det kan være svært at lave et tilbud, som kan være attraktivt for begge grupper.” siger Sia Hovmand Sørensen, som understreger, at EVA’s nye rapport ikke viser, hvor mange FVU-kursister som ikke får det rigtige tilbud.”

Mere anvendelsesorienteret
Afslutningsvis giver Sia Hovmand Sørensen sine bud på, hvad der skal til for at få flere med i FVU:
”I en højkonjunktur skal vi have fokus på også at gøre FVU attraktivt for dem, der er i beskæftigelse. Mange arbejdsgivere kender slet ikke til FVU og derfor heller ikke til muligheden for arbejdspladsforlagt FVU.
Det er også en udfordring, at en betydelig del af de voksne i målgruppen ikke umiddelbart er motiverede for at deltage i et tilbud som FVU. De synes måske, at de klarer sig godt nok uden bedre færdigheder, og en del har dårlige skoleerfaringer. En måde at motivere flere voksne på, kan være at undervisningen i højere grad knyttes til deltagernes arbejdsopgaver eller direkte til de erhvervsrettede efteruddannelseskurser som fx AMU, de deltager i.”