Fællesskabshistorier i voksenlæring

Fællesskabshistorier i voksenlæring

Redaktionel dato: 29. april 2020

EPALE vil gerne høre din historie, din motivation, din indsats for at fortsætte undervisnings- og oplysningsarbejdet under corona-nedlukningen. Hvilke muligheder skaber e-læring, online undervisning og virtuel mobilitet, og hvad er COVID-19s implikationer voksenunderviserens og folkeoplyserens arbejde?

Fællesskabshistorier i voksenlæring

Hvad er EPALE?

EPALE er en europæisk internetplatform og et fællesskab af fagfolk inden for voksenuddannelse. Det har til formål at forbedre kvaliteten og udbuddet af voksenuddannelsestilbud i Europa, skabe en stærk paneuropæisk voksenuddannelsessektor, og gøre det muligt for fagfolk inden for voksenuddannelse og oplysningsspredningstjenester at nå ud til alle voksne.

EPALE's dansksprogede hjemmeside

På deres hjemmeside skriver EPALE:
”Siden udbruddet af COVID-19, er vores liv blevet betydeligt forandrede, og vi er alle blevet tvunget til, at acceptere nye arbejdsformer, vi aldrig ville have troet mulige for bare få uger siden. Inden for voksenlæringsfællesskabet har mange underviserer arbejdet hårdt på at udvikle innovativ, online undervisning, distance og e-læringsløsninger for at løse de udfordringer denne situation giver, og samtidig støtte deres studerende og kursister i usikre tider.
Mere end nogensinde, er tiden moden for, at voksenundervisere forbindes, deler og inspirerer hinanden her på EPALE.”
Det er baggrunden for, at EPALE opfordrer til at dele historier, erfaringer og løsninger med fagfæller.

Bredt formidlet
De uploadede historie vil blive bragt på EPALE-platformen, og de lover: ”Vi vil bruge alle vores promoveringskanaler og sociale medier, til at formidle dine erfaringer.”
Derudover vil alle fællesskabeshistorierne blive samlet i en "Historie Bog", som bliver professionelt designet og udgivet i PDF format. Historie Bogen vile blive lanceret op et passende EPALE event og formidlet gennem EPALE og Erasmus+-kanaler.

Læs mere om fællesskabshistorier og upload dine egen historie her

Yderligere oplysninger om fællesskabeshistorier, kontakt Emil Thirup-Sorknæs, Direkte telefon: +45 7231 8318 E-mail: ets@ufm.dk