Folkemøde Møn diskuterer: Hvor splittede er vi?

Folkemøde Møn diskuterer: Hvor splittede er vi?

Redaktionel dato: 15. august 2019

Er Danmark splittet mellem dem, der bor i de gule pletter og rådne bananer, og de speltspisende økofanatikere på Østerbro? Kan folkeoplysningen bringe mennesker sammen på tværs af skel. Det diskuterer et panel med blandt andet viceborgmester Henrik Høegh på Folkemøde Møn.

Folkemøde Møn diskuterer: Hvor splittede er vi?

Er det sådan, Danmarks befolkning er opdelt? Det mener DFS' Per Paludan Hansen ikke: ”I virkeligheden lever vi alle sammen tæt på andre, der ikke ligner os, men det sikrer ikke, at vi møde de andre.

Tid: Lørdag den 24. august kl. 14-15
Sted: Folkemødescenen, Stege, Kulturmødet Møn
Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd

Er Danmark splittet mellem dem, der bor i de gule pletter og rådne bananer, og de speltspisende økofanatikere på Østerbro? Kan folkeoplysningen bringe mennesker sammen på tværs af skel. Det diskuterer et panel med blandt andet viceborgmester Henrik Høegh på Folkemøde Møn.

”Danmark er splittet mellem land og by, mellem en underklasse og en kreativ klasse, mellem etniske danskere og de fremmede.” Det er en gennemgående historie i den offentlige debat, som understøttes af billeder af rådne bananer, af gule pletter på landkortene og af speltspisende økofanatikere, der overtager særlige kvarterer i København og Aarhus.

”I virkeligheden lever vi alle sammen tæt på andre, der ikke ligner os, men det sikrer ikke, at vi møde de andre,” siger en af paneldeltagerne, DFS’ formand Per Paludan Hansen.
”Derfor skal vi også tale om, hvordan vi skaber rum for mødet mellem forskellige grupper i samfundet, og hvilken rolle den organiserede folkeoplysning spiller.
”Den oplyste samtale er folkeoplysningens værktøj, og den står i modsætning til falske fjendebilleder,” tilføjer han.

Panelet består af:
• Henrik Høegh (V), viceborgmester i Lolland Kommune og tidligere fødevareminister
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd,
• Jette Rønne, forstander for Vordingborgskolen (en fri fagskole)

Debatten tager afsæt i DFS’ debathæftet ”Vi har brug for hinanden”, som har bidrag fra samfundsdebattører og folkeoplysningsdeltagere.

Læs og download hæftet