Forebyggelse af digital mobning

Forebyggelse af digital mobning

Redaktionel dato: 12. november 2019

Hvad er digital mobning? Hvordan foregår det? Hvordan kan vi forebygge det og understøtte ofrene? Det er temaet for Forum100%’s konference.

Forebyggelse af digital mobning

Konferencen har særlig fokus på indsatsen inden for ungdomsuddannelserne, men oplæggene er lige så relevante for andre, der beskæftiger sig med unge – og for den sags skyld voksne, der bliver udsat for digital mobning.
Oplægsholdere vil byde ind med forskellige perspektiver på, hvordan digital mobning kommer til udtryk, hvordan den finder sted, samt hvilke indsatser, der kan være med til at forebygge og understøtte unge til øget trivsel, så de bliver bedre i stand til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Oplæggene vil både have et forskning- og praksisperspektiv.

Programmet
På konferencen kan man møde disse oplægsholdere
• Christian Vorre Mogensen, cand. mag. i filosofi og psykologi og projektleder.
• Helle Rabøl Hansen, cand. jur, ph.d. og medstifter af NO!SE
• Bjarne Thams, Rektor på Solrød Gymnasium
• Niels Denny Sørensen, vicepolitiinspektør og operativ chef hos Rigspolitiet, Nationalt Cyber Crime
• Jette Kofoed, ph.d. og lektor på Pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet
• Bjørn Brandenborg (S), MF og formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget
• Anne Sophie Callesen (RV), MF og Ungdomsuddannelsesordfører

Hvad er FORUMlOO%?
FORUMlOO% er et tværsektorielt og uafhængigt forum for ungdomsuddannelserne, som arbejder for, at alle unge kan få den uddannelse, der matcher deres evner og forventninger til gavn for den enkelte og samfundet. Blandt medlemmerne er Ungdomsskoleforeningen.
Læs mere på FORUM100%'s hjemmeside

Tid: Torsdag den 28. november 2019, kl. 9.00 – 15.30
Sted: Høje-Tåstrup Gymnasium, Frøgaards Allé 2, 2630 Taastrup, auditoriet
Pris: Medlemmer: kr. 1750,- (incl. moms og frokost) Ikke-medlemmer: kr. 2870,- (incl. moms og frokost)
Tilmeldingsfrist: 22. november 2019

Tilmelding