Fra nødløsning til udviklingsprojekt

Fra nødløsning til udviklingsprojekt

Redaktionel dato: 12. maj 2020

Da Danmark lukkede ned, måtte Lone Husted Kristensen gentænke FOF Aarhus’ fødselsforberedelse- og efterfødselsaktiviteter. On-line undervisning begyndte som en nødløsning, men er nu så populær hos forældrene, at det bliver en del af programmet fremover.

Fra nødløsning til udviklingsprojekt

Underviser Melanie Hornemann Kämpfe er i gang med on-line fødselsforberedelse. (Foto: Jørgen Diswal)

”I første omgang lukkede vi selvfølgelig holdene ned. Men vi kunne ikke i stedet for opfordre deltagerne i barselskurser til at komme tilbage igen til efteråret. Derfor tænkte vi straks i on-line-undervisning,” fortæller Lone Husted Kristensen, som er souschef i FOF Aarhus og afdelingsleder for blandt andet dette område.
Lone og hendes kolleger var meget i tvivl om, hvor mange der ville være interesserede i on-line-undervisning.
”Som folkeoplysning har vi en forpligtelse, og derfor var vi også parate til at gennemføre kurserne selv med små hold, selv om det kunne udfordre økonomien på det enkelte hold. Men det blev der overhovedet ikke brug for, og vi kunne etablere store og bredt sammensatte hold, siger Lone Husted Kristensen.

Folkeoplysningen lukker ikke ned
Rigtig mange folkeoplysende skoler og foreninger må indstille og udsætte undervisning og andre aktiviteter i disse uger. Men der arbejdes samtidig ihærdigt med at skabe andre rum for læring og handling. DFS’ hjemmeside og nyhedsbrev vil løbende beskrive nogle af disse initiativer.
Tidligere artikler i denne serie:
Virtuelle kompetenceløft under corona-krisen (FVU og OBU hos AOF)
Bryd isolationen med humor og interaktion (Fællesskab og klaver hos to DOF-skoler)
Når bålhyggen bliver virtuel (Efterskolen Eriksminde)
Ungdomsskolen er der for de unge – også når der er lukket (Ungdomsskolen Kolding)
Teaterundervisning virtuelt og i fri luft (Teaterskolen Move'n Act)
Højskoler for alle – ikke kun kursister
Planter smil og planter solskin (FO Aarhus)
Alle bliver stadig set og hør (Daghøjskolen for Indvandrerkvinder på Nørrebro)

Digitale immigranter
Det var en helt ny bane, hun og hendes undervisere begav sig ud på, men de fik hurtigt tilpasset kurserne til on-line-formen.
”Det var en udfordring. Kursisterne er digitale indfødte, og jeg og mange undervisere er digitale immigranter, men godt teamwork i organisationen og en stor indsats omkring kommunikationen via digitale platforme var med til at understøtte disse nye kurser.
Underviserne udviklede andre måder at forklare, undervise og instruere på. De skulle håndtere ny tekniske udfordringer. De skulle også finde ud af, hvordan man skaber en afslappet og rar stemning via skærmen. F.eks logger de ind et kvarter før og byder velkommen, efterhånden som kursisterne dukker op. Eller bare sådan en lille ting, som at sige: Jeg går lige ud og henter en kop kaffe. Det er med til at gøre undervisningen uformel og stadig fællesskabende i det digitale univers.”

Mental forberedelse
Lone Husted Kristensen og underviserne oplevede hurtigt, at mange kursister var glade for at kunne følge kurset hjemmefra.
”I tiden op til fødslen kan de anvende øvelserne mere praksisnært og i tryghed, fordi det er i hjemmet. Som oftest starter fødslen, når man er hjemme, og når folkeoplysningen kan foldes ud i sin helhed hjemme hos deltageren – så går tingene op i en større enhed.
Ved kurserne i tiden efter fødslen har mange nybagte mødre haft stor glæde af, at kunne træne derhjemme så også her har den digitale undervisningsform vundet stor indpas.”

I backroom med underviseren
Mange personlige tanker og følelser er involveret perioden før og efter fødslen. Det er ikke alle, man har lyst til at dele det med.
”For nogle kursister har det været nemmere at håndtere deltagelse on-line. Det er en anden fornemmelse, når man ikke sidder fysisk midt i en stor gruppe, og rent teknisk kan man være mere anonym, fordi man ikke engang behøver at logge ind med sit fulde navn.
Vores platform har også en backroom funktion. Her kan den enkelte kursist og underviseren tale sammen i et lukket rum, hvor kursisten kan stille spørgsmål og få individuelle råd. Det er faktisk nemmere on-line, end når de skal gå ud af et kursuslokale og ud på gangen. I denne sammenhæng andre typer får underviserne andre spørgsmål end på normal vis ,og det er også med til at skabe en ny dimension i den faglige udvikling indenfor området.”

Både-og
Alligevel vil Lone Husted Kristensen gerne i gang igen med kurser i Fødselshuset
”Folkeoplysningens kerneprodukt er det fysiske fællesskab og mødet imellem mennesker. Her den gravide inspireres af andre gravide. Så jeg regner med, at hovedparten af fødselskurserne også fremover vil foregå i et undervisningslokale.
Men on-line kurser er kommet for at blive. Det har et stort potentiale, og jeg tror, at vi kommer til at have det som et fast segment af vores kurser.
Til slut nævner Lone, at det ikke kun er på fødselsområdet, at aftenskolen har haft positive erfaringer. Det samme gælder yoga- og mindfullness-kurser.
”Jeg tror, at vi kan overføre meget af den viden, vi har opbygget, til andre typer kurser. Det behøver ikke at være et enten-eller. Vi vil også fremover kn også eksperimentere med forløb, hvor man skifter mellem fysisk tilstedeværelse og on-line-undervisning.”