Fritidsjob til udsatte unge

Fritidsjob til udsatte unge

Redaktionel dato: 28. marts 2019

Ungdomsskoler og Fakta-butikker vil skaffe fritidsjob til 3.700 unge. Kendskab til arbejdsmarkedet og tilknytning til uddannelse skal hjælpe de unge videre og forebygge kriminalitet og anden risiko-adfærd.

Fritidsjob til udsatte unge

To af DFS’ medlemsorganisationer, Ungdomsskoleforeningen og Coop, samarbejder om projekt, som parterne anser for være både grænseoverskridende og banebrydende. De kalder det Coop Crew – når fritid bliver til fremtid.
Baggrunden for projektet er, at fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning samt forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd.
De udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en Fakta-butik. Her blive de trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver. Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta.
Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig står medarbejderen for at følge op de unge og efter endt forløb og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden.

  • 3.700 unge fra 24 kommuner skal deltage
  • Mindst 1.800 unge forventes efterfølgende at få et fritidsjob i fakta eller et andet sted.
  • 23 ungdomsskoler har vist interesse for projektet, og 11 af dem er udvalgt til at starte i efteråret 2019.
  • Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet