Fyraftensmøde om opdatering af Folkeoplysningsloven

Fyraftensmøde om opdatering af Folkeoplysningsloven

Redaktionel dato: 13. marts 2019

DFS inviterer alle i medlemsorganisationerne, både centralt og lokalt, til en samtale om behovet for en opdatering af folkeoplysningsloven.

Fyraftensmøde om opdatering af Folkeoplysningsloven

Marianne Jelved er en af de to politikere, der drøfter folkeoplysningsloven med folkeoplysere på fyraftensmødet.

Program

  • Velkomst ved Per Paludan Hansen, formand for DFS, præsentation af DFS forslag til en opdatering af folkeoplysningsloven
  • Perspektiver fra Marianne Jelved (RV), medlem af Folketinget og tidligere minister og Bertel Haarder (V), medlem af Folketinget og tidligere minister
  • Perspektiver fra den folkeoplysende verden
  • Næste skridt og opsamling

DFS byder på en forfriskning efter mødet.

 

Tid: Fredag den 5. april, kl. 15-16.30 

Sted: DFS' mødelokale, Gammel Kongevej 39 E, 2.th., København V.

Tilmelding senest d. 2. april 

Baggrundsnotat om DFS' forslag til opdatering af folkeoplysningsloven

Mødet er en del af en række fyraftensmøder, som DFS holder i foråret 2019. Vi har tidligere holdt møder om: 

Faciliteter og mødesteder

Fake news