Hyldest til det uprofessionelle

Hyldest til det uprofessionelle

Redaktionel dato: 28. juni 2019

Bedømmelsesudvalget kaldte ham provokerende. Formanden for Højskolerne kaldte ham modig, da Rasmus Kolby Rahbek forsvarede sin ph.d-afhandling. Her karakteriserede han den uprofessionelle lærer som et kendetegn for højskolepædagogik.

Hyldest til det uprofessionelle

Fra receptionen efter ph.d-forsvaret. Rasmus Kolby Rahbek står i midten med sort vest.

Den 21. juni forsvarede Rasmus Kolby Rahbek sin ph.d-afhandling, der beskriver og fortolker den pædagogiske praksis på højskoler for fyldt auditorium. Ph-d’en besvarer dette spørgsmål: ”Hvad kendetegner højskolernes aktuelle opgave og praksis, og hvordan kan denne opgave og praksis beskrives og forstås som en meningsfuld dannelsesorienteret pædagogik?”
”Det er den første af sin slags i de 175 år, skoleformen har eksisteret – og det kræver mod at turde forske i og sætte ord på en praksis, som til tider har haft ry for ikke at kunne beskrives, men kun opleves,” sagde Lisbeth Trinskjær, som er formand for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Den uprofessionelle lærer
Rasmus beskrev den uprofessionelle lærer, som et kendetegn for højskolepædagogik. Med det mente han bl.a., at pædagogikken er knyttet til lærerens personlighed snarere end til en professionel tilgang og at der skabes en pædagogisk atmosfære, fordi undervisningen giver plads til, at elevernes erfaringer kommer i spil. Den plads skabes både gennem relationer, fx mellem lærer og elever, og gennem steder, f.eks. bygninger, sagde han.

Unikt materiale
Lene Tanggaard, professor på Aalborg universitet, var en af de tre i bedømmelsesudvalget. Hun roste Rasmus for at turde skrive det uprofessionelle frem, og kaldte det for originalt, men påpegede samtidig den provokation, det lå i at gøre det netop det.
Hun fremhævede vigtigheden af at få beskrevet kendetegnene for højskolepædagogik, f.eks. den uprofessionelle lærer og det læringsmiljø, som skabes i relationerne. Kendetegn, som hun også mente må findes på fx efterskoler og friskoler.
Lene Tanggaard opfordrede Rasmus til at skrive om sin afhandling i internationale sammenhænge, både i forhold til hans metodiske tilgang, men også så den særlige pædagogiske tilgang kan blive synlig og inspirere andre.

Send et brev til din ven
Som en del af det empiriske materiale bad Rasmus højskoleelever om at sende et brev til en ven. I brevet skulle de skulle forklare, hvad en højskole er. Brevene blev også sendt til Rasmus, som brugte beskrivelserne til at undersøge, hvad der kendetegnede deres højskoleoplevelser, og hvordan det hang sammen med en bestemt pædagogisk praksis.

Titlen på ph.d.’en: Stedets pædagogik. En fortolkende beskrivelse af højskolepædagogik i et dannelsesperspektiv.
Ph.d’en udkommer i en kortere og redigeret form på forlaget Klim efter sommerferien.