Ikke plads til efterskolerne i Sorø

Ikke plads til efterskolerne i Sorø

Redaktionel dato: 25. februar 2020

Den 23. februar havde undervisningsministeren inviteret skoleverden til stormøde for at diskutere inklusion. Men en væsentlig del af skoleverden måtte ikke komme: efterskolerne og de frie grundskoler. Det undrer formanden for Efterskoleforeningen.

Ikke plads til efterskolerne i Sorø

"Vi har blandt andet efterskoler, der med succes har specialiseret sig særligt i at inkludere elever med udviklingsforstyrrelser." skriver Efterskoleforeningens formand

Sorømøde med at læse højt af sine noter for at vise, hvad hun tog med hjem. Men i notesbogen var der ingen input for efterskolerne og de frie grundskoler. De var nemlig ikke inviterede.
”Det er ikke bare uheldigt. Det er også ærgerligt, at vi ikke kan bidrage. Hver eneste dag står vi på efterskolerne med nogle af de samme udfordringer som folkeskolen med elever, der har brug for faglig og social støtte for at føle sig inkluderet i skolen og i en almindelig hverdag,” skrev formanden for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, i en kommentar i Altinget to dage inden.
DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, siger i den forbindelse:
”Det har helt klart manglet noget i Sorø, når ministeren ikke ville have Efterskoleforeningen med. Efterskolerne har mange års gode erfaringer med inklusion.”
Vi bringer her hele Torben Vind Rasmussens kommentar.

Efterskoler: Minister ekskluderer os fra topmøde om inklusion

Af Torben Vind Rasmussen, formand, Efterskoleforeningen

Inklusion foregår alle steder i skoleverdenen. I folkeskoler, på efterskoler, på ungdomsuddannelser. I Efterskolerne er vi meget optaget af at give alle elever optimale muligheder for læring, trivsel og en god skolegang.

På søndag holder børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theill (S) sit første Sorø-møde. Temaet er inklusion i folkeskolen, og enhver med et kendskab til skolers vilkår i dag vil bifalde netop det fokus.

Desværre er en stor del af uddannelsesverdenen, heriblandt de frie grundskoler og efterskolerne, ikke inviteret med til Sorø-mødet og har derfor ikke mulighed for at bidrage til samtalen og de løsninger, der kommer frem på Sorø-mødet. Det undrer os.
For knap 20 procent af alle børn går i en fri grundskole, mens godt halvdelen af eleverne i 10. klasse går på efterskole ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Efterskolerne løfter inklusionsområdet
Det er ikke bare uheldigt. Det er også ærgerligt, at vi ikke kan bidrage. Hver eneste dag står vi på efterskolerne med nogle af de samme udfordringer som folkeskolen med elever, der har brug for faglig og social støtte for at føle sig inkluderet i skolen og i en almindelig hverdag.

Vi har blandt andet efterskoler, der med succes har specialiseret sig særligt i at inkludere elever med udviklingsforstyrrelser. Nogle elever modtager undervisning på særlige hold, mens andre inkluderes i den almindelige undervisning.

Det er ikke ualmindeligt, at eleverne kommer fra specialiserede tilbud i folkeskolen, men som på efterskolen oplever at blive inkluderet i et alment miljø.

Derudover har vi masser af erfaring med elever med faglige udfordringer som eksempelvis ordblindhed, ligesom vi på efterskolerne også oplever den stigende tendens med angst og andre psykiske diagnoser blandt unge, der kan få betydning for læring.

På 40 af landets efterskoler arbejder vi desuden med et særligt tilbud til elever med behov for faglig støtte. Det sker på vores 20 efterskoler for ordblinde og vores 20 specialefterskoler for elever med alvorlige indlæringsvanskeligheder.

Inklusionsopgaven følger det enkelte barn
En del af efterskolernes succes set med samfundsbriller er netop, at efterskolerne løfter inklusionsområdet – både i et strategisk samarbejde med kommunerne og i tilfælde, hvor folkeskolen har givet op.

De erfaringer vil vi gerne bære med ind i en fælles drøftelse om inklusion, ligesom efterskoler kun kan blive klogere af at høre om nye udfordringer og løsninger, folkeskolen står med.

Vi har frit skolevalg i Danmark. Forældre vælger selv deres barns skole, og for manges vedkommende sker der i løbet af skoletiden flere omvalg. Det betyder, at mange børn kommer ind og ud ad skoledøre i både folkeskole, friskole og efterskole.

Inklusionsopgaven følger med det enkelte barn, ligesom mulige løsninger af inklusionen i skolen følger med det enkelte barn. Derfor må vi stå sammen i skoleverdenen, når vi skal løse problemer.

I mere end 30 år har uddannelsesverdenens forskellige aktører inden for ministerens område været samlet i Sorø for at diskutere tendenser og udvikling i undervisningssektoren i Danmark.

Sorø-mødet er en god opfindelse, som giver uddannelsessektoren tid til at løse fælles udfordringer. Efterskolerne insisterer på at være en del af løsningen – også når vi taler inklusion.