Inspiration og information om støtte til internationale aktiviteter

Inspiration og information om støtte til internationale aktiviteter

Redaktionel dato: 23. oktober 2019

Vidste du, at folkeoplysende skoler og foreninger kan søge EU-midler til internationale uddannelsesaktiviteter, efteruddannelse, kurser og projekter? På fire møder i København, Vejle, Odense og Svendborg kan du få mere at vide.

Inspiration og information om støtte til internationale aktiviteter

Live and Learn var et Erasmus+ projekt, som DFS deltog i.

Det er EU-programmet Erasmus+, som tilbyder tilskud til den slags aktiviteter. Erasmus+-programmet dækker al voksenlæring.
Styrelsen for forskning og uddannelse inviterer til inspirationsmøder og gå-hjem-møder i november og december.
• Inspirationsmøderne er henvendt dem som ikke kender Erasmus+-programmet indgående, men som gerne vil lære mere om mulighederne.
• Gå-hjem-møderne er henvendt dem, som allerede har en idé til et projekt, og som gerne vil have afklaret specifikke spørgsmål i forhold til programmet.
Møderne vil også introducere deltagerne til det nordiske støtteprogram Nordplus.

København - Vejle - Odense - Svendborg

Inspirationsmøde i Bredgade, København 15. november klokken 13-15

Inspirationsmøde i UCL Vejle, 25. november klokken 13-15

Gå-hjem-møde i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Odense, 4. december klokken 15-17

Gå-hjem-møde i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Svendborg, 11. december klokken 15-17

Møderne vil også introducere deltagerne til det nordiske støtteprogram Nordplus.
På møderne vil du blive præsenteret for muligheder og rammer i tilskudsprogrammerne og du vil få grundlag for at kunne gå videre med en ansøgning til programmernes ansøgningsfrister i februar og marts 2020. Du vil ligeledes blive klogere på de praktiske detaljer i programmerne – såsom hvem der kan søge, hvem du kan samarbejde med og hvilke krav, der stilles til ansøgning og afrapportering. Og du vil blive klogere på de forskellige muligheder (efteruddannelse, udveksling, netværk etc.) i de forskellige programmer.

DFS i Erasmus+ og Nordplus-projekter

Både DFS og vores medlemsorganisationer har gennem årene gjort brug af støttemulighederne. Her kan du læse om nogle af de projekter, DFS har medvirket i.

Kommunikation for folkeoplysere og voksenundervisere

Kompetencer for livet

Det er aldrig for sent at lære noget nyt

Find din folkeoplysningsforsker