Kompetencer til at leve livet fuldt ud

Kompetencer til at leve livet fuldt ud

Redaktionel dato: 4. april 2019

”Livskompetencer er kompetencer, der gør en i stand til at leve livet fuldt ud. At man kan agere som demokratisk medborger, at man har noget at bidrage med andre steder end på arbejdsmarkedet som eksempelvis i familielivet eller fritidslivet,” siger Trine Bendix Knudsen i et interview.

Kompetencer til at leve livet fuldt ud

"Nytteværdien i forhold til, hvordan folkeoplysningen bidrager til beskæftigelse, kunst, familielivet og så videre manglede at blive beskrevet." siger Trine Bendix Knudsen i et interview med DialogWeb.

DFS definerer det, man får ud af at deltage i folkeoplysende kurser og aktiviteter, som livskompetencer. Det har DialogWeb interviewet DFS’ sekretariatsleder, Trine Bendix Knudsen, om.
”Vi har ofte følt en frustration i forhold til at få fokus på det, folkeoplysningen bidrager med til den demokratiske dannelse. Der er så meget fokus på de arbejdsrelaterede kompetencer og på de mere formelle kompetencer,” siger hun blandt andet i interviewet.

DialogWeb/NVL
Dialog Web udgives af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL). NVL) er et nordisk projekt iværksat af Nordisk Ministerråd. Netværket formidler kompetencer og erfaringer fra frem nordiske lande og tre selvstyrende områder. Netværket udvikler nordisk viden på området. DFS deltager aktivt i NVL's arbejde.

 

Selve formålet
Trine Bendix Knudsen forklarer videre
”Nytteværdien i forhold til, hvordan folkeoplysningen bidrager til beskæftigelse, kunst, familielivet og så videre manglede at blive beskrevet. Vi manglede med andre ord at konceptualisere selve formålet med folkeoplysning.
Vi har et stort fokus på kompetencer i den offentlige debat, som kan bruges i en økonomisk sammenhæng, og som kan bidrage til vækst. Men der er mange andre ting, som samfundet har brug for, der mangler fokus. At man kan agere som demokratisk medborger, at man har noget at bidrage med andre steder end på arbejdsmarkedet som eksempelvis i familielivet eller fritidslivet.
I det perspektiv er livskompetencer et rigtig godt begreb, synes vi. Selv om man også kunne kalde det for ’livsduelighed’ eller ’livsmestring’, er ordet ’kompetence’ valgt, fordi det giver en vis ørenlyd, påpeger hun.

Læs hele interviewet med Trine Bendix Knudsen

Mere om DFS og livskompetencer