Kulturministeren henviser til eksisterende hjælpepakker

Kulturministeren henviser til eksisterende hjælpepakker

Seneste nyt om coronaens konsekvenser for folkeoplysningen og om de politiske initiativer. Den gode nyhed er, at højskolerne er sikret deres statstilskud. Den dårlige nyhed er, at der ikke er nogen løsning for folkeuniversiteterne, aftenskolerne og andre, der er afhængige af kommunale tilskud.

Kulturministeren henviser til eksisterende hjælpepakker

I går, mandag, deltog DFS' sekretariatschef sammen med en række andre aktører på Kulturministeriets område i et Skypemøde med kulturminister Joy Mogensen. På mødet gav ministeren et overblik over den generelle status på kulturområdet og på, hvordan kulturlivet kan anvende de hjælpepakker, som regeringen indtil videre har lanceret.
Opsummerende er situationen nu:

  1. Højskolerne er blevet sikret deres statstilskud.
  2. Ministeren forventer ikke - for nuværende - at etablere en særskilt hjælpepakke på kulturområdet. Hun henviser de folkeoplysende foreninger til at søge økonomisk kompensation i de etablerede hjælpepakker og til (se nedenfor).
  3. Der er fortsat en række foreninger, der ikke er løsninger for. Det er foreninger, som modtager over 50% i offentlig støtte. Ministeriet er i gang med at se på, hvordan man kan hjælpe disse foreninger.

Erhvervspakkerne er ikke gode nok
”Ministeren er meget opmærksom på folkeoplysningen, og hun sagde specifikt, at både folkeuniversiteterne og aftenskolerne har fyldt meget i ministeriet i den sidste uge,” fortæller Carolina Magdalene Maier, DFS’ sekretariatschef.
Ministeren henviste dog til de etablerede hjælpepakker og bad de folkeoplysende foreninger søge kompensation herigennem. Det er DFS ikke tilfreds med.
”Jeg tror ikke, at hjælpepakkerne er tilstrækkelige. Vi står fortsat med en række udfordringer, som hjælpepakkerne ikke umiddelbart synes at være løsningen på,” siger Carolina Magdalene Maier.

De aktuelle udfordringer
Et af de uløste problemer er, at aftenskoler ikke er sikret deres kommunale tilskud. I nogle kommuner har man valgt at udbetale det kommunale tilskud, selv om der ikke har været aktivitet. Man har valgt at anskue al planlagt aktivitet som afholdt aktivitet, hvilket berettiger til udbetaling af tilskuddet. Der er dog også eksempler på kommuner, som umiddelbart holder tilskuddet tilbage.
”Derfor bad jeg ministeren pålægge kommunerne at udbetale tilskuddet med henvisning til den bemyndigelse, hun har fået via Lov 140 i sidste uge. Det er hun ikke umiddelbart indstillet på.
I stedet vil hun arbejde for at indgå en aftale med KL, om at de opfordrer kommunerne til at udbetale tilskuddet. Det er KL ikke nødvendigvis negativt indstillet over for. Men i DFS mener vi, at det er en usikker strategi, da vi gennem en sådan aftale stadig ikke kan være garanteret, at alle kommuner vælger at udbetale tilskuddet,” fortæller DFS’ sekretariatschef.

Information om erhvervspakkerne
Ministeren opfordrer alle til at søge hjælpepakkerne så hurtigt som muligt. Med en af hjælpepakkerne kan man søge kompensation for faste udgifter, hvis man har en nedgang i omsætning på 40% eller mere. 
For de folkeoplysende foreninger er det dog et problem, at mange af deres udgifter risikerer ikke at blive anerkendt som faste udgifter. Det gælder f.eks. udgifter til annoncering og kampagner. Kulturministeriet kan ikke fastslå, hvordan faste udgifter defineres. Er man her og nu i tvivl, kan få nærmere information i Erhvervsministeriet.

Mere om hjælpepakkerne

Lige nu henviser Kulturministeriet til disse to hjemmesider, hvor hjælpepakkerne er beskrevet:

Kulturministeriets side om Covid-19

Erhvervsministeriets hjemmeside, hvor hjælpepakken vedr. kompensation for faste udgifter er beskrevet 

Notat på vej om folkeoplysningen og erhvervspakkerne
Kulturministeriet har lovet at udarbejde et skriftligt notat om, hvilke hjælpepakker de folkeoplysende skoler og foreninger kan søge, til hvad og hvor man retter henvendelse. Der skal dog først afklares nogle juridiske detaljer. Så snart vi modtager det, vil vi lægge det på DFS’ hjemmeside.
”Jeg spurgte også ind til, hvorvidt det tab i deltagerbetaling, som mange folkeoplysende foreninger oplever i disse uger, kan medregnes, når man beregner tab i omsætning. Vi fik at vide at det kan det godt, da det jo er en indtægt som i enhver anden virksomhed,” siger Carolina Magdalene Maier.

Yderligere DFS-initiativer
DFS mener ikke, at de etablerede hjælpepakker er tilstrækkelige til at bøde for de store konsekvenser, som folkeoplysningen har. Derfor har DFS’ formand Per Paludan Hansen i dag sendt et brev til både Joy Mogensen og til KL's formand Jacob Bundsgaard, specifikt om aftenskolerne. Derudover har vi aftalt et møde onsdag mellem DFS’ formandsskab og embedsmænd fra ministeriet. Her vil vi understrege, at mange udfordringer for folkeoplysningen fortsat er uløst.

Brev fra DFS' formand Per Paludan Hansen til kulturminister Joy Mogensen og formand for Kommunernes Landsforening, Jakob Bundsgaard

Carolina Magdalena Maier lover, at DFS kæmper videre og tilføjer:
”Vi hører meget gerne fra vores medlemsorganisationer og deres lokale skoler og foreninger, som oplever konkrete udfordringer, der ikke er løsninger på endnu. Hvis nogle af jer søger kompensation i hjælpepakkerne, men oplever ikke at være dækket ind af dem, vil vi også meget gerne høre det - så kan vi nemlig med de konkrete erfaringer som udgangspunkt rette henvendelse til ministeriet med angivelse af, hvilke udfordringer, der fortsat mangler løsninger på.”