Nu kan aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter søge kompensation

Nu kan aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter søge kompensation

Redaktionel dato: 21. april 2020

Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for at søge de kompensationsordninger, der er målrettet højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet. Over de kommende uger vil de øvrige ordninger åbne for ansøgere.

Nu kan aftenskoler, højskoler og folkeuniversiteter søge kompensation

Disse folkeoplysende skoleformer kan søge kompensation for forventet tabt deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer kompensationsordningerne på Kulturministeriets område.

Hvem kan søge?
Alle godkendte danske folkehøjskoler under Lov om folkehøjskoler, der modtager statstilskud, samt aftenskoler og Folkeuniversitetet under Folkeoplysningsloven.

Hvad kan der søges kompensation for?
Der kan ydes kompensation for op til 90 procent af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Selvom regeringen har etableret omfattende hjælpeordninger for hele samfundet, så har det været nødvendigt at lave særlige tiltag for at holde hånden under kultur- og foreningslivet. Ikke alle kulturinstitutioner eller foreninger har været godt nok dækket af de generelle ordninger.”

Yderligere information

Søg og læs mere om ordningerne på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om alle tiltagene og de politiske aftaler på Kulturministeriets hjemmeside

Læs DFS-artikel om støttemuligheder for folkeoplysningen (3. april 2020)

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00