Nye initiativer blomstrer i folkeoplysningen

Nye initiativer blomstrer i folkeoplysningen

Redaktionel dato: 5. marts 2020

13 skoler og foreninger, tilknyttet DFS, har modtaget økonomisk støtte fra Kulturministeriettil udviklingsprojekter. Fællestræk ved mange af projekterne er, at de rækker ud mod grupper, som ikke fylder så meget i folkeoplysningen i forvejen ikke mindst unge.

Nye initiativer blomstrer i folkeoplysningen

"De støttede projekter byder på et væld af aktiviteter, som kan give endnu flere danskere lyst til og mulighed for at engagere sig og tage del i samfundet," siger kulturminister Joy Mogensen.

I alt 26 projekter landet over har fået besked om, at de modtager støtte fra Kulturministeriets folkeoplysningspulje. Der uddeles i denne omgang midler for cirka 2,8 millioner kroner
Puljen er supplement til den pulje, som DFS administrerer for ministeriet. Formålet er at få endnu flere til at involvere sig i aktiviteter om folkeoplysning.
I forbindelse med uddelingen udtaler kulturminister Joy Mogensen:
”Folkeoplysning er i den grad med til at skabe fællesskaber – ikke kun i lokalsamfundene, men også på tværs af landet. For nogle borgere i Danmark er vejen til folkeoplysningens aktiviteter sværere end for andre.
Derfor er det også rigtig godt, at puljen støtter så mange foreningers, aftenskolers og organisationers arbejde. De byder på et væld af aktiviteter, som kan give endnu flere danskere lyst til og mulighed for at engagere sig og tage del i samfundet."

De 13 DFS-relaterede projekter

AOF Nordjylland: Nye veje til folkeoplysning
Projektets mål er at skabe rum for kreativitet, fællesskab og debat for aldersgruppen 18-40 år og inkludere både stærke og ensomme unge i et fællesskab. Projektet skal skabe nye former for folkeoplysende aktiviteter, der vil være af mere uforpligtende karakter, såsom drop-in-aktiviteter, camps og workshops.
137.000 kr.

Folkeuniversitetet i Århus: KonfliktKøkken
Med konceptet KonfliktKøkken zoomer Folkeuniversitetet og Mellemfolkeligt Samvirke i løbet af 2020 ind på en række både historiske og aktuelle konflikter; fra borgerkrigen i Somalia over Det arabiske forår og til striden mellem Kina og Hong Kong. Til alle KonfliktKøkkener vil der være oplæg fra en ekspert, samtaler med mennesker, der har haft konflikterne tæt på livet og ikke mindst en god omgang fællesspisning med mad inspireret af geografien.
80.000 kr.

LOF Vestfyn: Koncept for Esport – på Vestfyn
Projektet, Koncept for Esport, indeholder fokus på udvikling og læring. Esport er principielt defineret som en sportsaktivitet, men LOF Vestfyn ser et stort behov for, at deltagere i Esport uddannes og trænes, så de kan blive gode spillere. Dette vil LOF Vestfyn sikre gennem forskellige hold-kurser såvel som undervisning i sund levevis.
49.000 kr.

FOF Vest: Mad og fællesskaber for enlige mænd
Mange enlige mænd, der ikke er på arbejdsmarkedet mere, lever et ensomt liv, har begrænset viden om ernæring og får derfor en kost, der medfører livsstilsygdomme. FOF Vest ønsker at tilbyde madkurser til denne gruppe, hvor deltagerne opnår en grundlæggende viden om betydningen af at få en sund og ernæringsrigtig kost.
133.392 kr.

Odense Aftenskole: DELRUM
Odense Aftenskole ønsker at tiltrække unge målgrupper (op til 25 år) til
folkeoplysningen. Projektet vil gennemføre et kunst- og håndværksprojekt -fremstilling af rumdelere- med unge på de ungdomsuddannelser, hvis omdrejningspunkt er de kreative fag. Projektets produkt - 9 rumdelere - udstilles på Storms Pakhus, et streetfood-omåde med social og kulturel kapacitet.
39.000 kr.

DOF Frederikssund Fritidsskole: Sammen til kultur for psykisk sårbare og pårørende
DOF Frederikssund Fritidsskole ønsker i samarbejde med lokalforeningen Bedre Psykiatri i Frederikssund at udvikle og etablere et kursusforløb for unge psykisk sårbare og pårørende i Frederikssund. Projektet vil gennem kulturelle aktiviteter og oplevelser give deltagerne et spændende og lærerigt fællesskab og et kærkomment pusterum fra sygdommen.
67.258 kr.

Fora Hvidovre: Børnefamiliernes Aftenskole
Med projektet vil aftenskolen Fora udvikle et koncept for fleksible folkeoplysende interessefællesskaber, som engagerer børnefamilier i deres lokalsamfund: Boligområdet, børneinstitutioner og skoler. Med afsæt i fællesspisnings- og barselsaktiviteter skaber projektet nye rum for læring og kreativitet i fællesskab.
197.700 kr.

Fora: Young Craft
Fora vil, i samarbejde med seks andre kreative forbund i Norden, skabe et læringsrum, hvor de håndværksfaglige såvel som refleksive kompetencer tænkes sammen i den bæredygtige omstillings tjeneste. Young Craft er en sommerlejr for unge fra hele Norden fyldt med husflidsfaglige workshops med fokus på bæredygtighed ud fra parolen ’ung lærer ung’. Sommerlejeren, Young Craft, vil blive afholdt på Design- & Håndværksefterskolen i Skjern.
76.701 kr.

Fora: Bær dig dygtigt ad
Fora vil lave folkeoplysning om bæredygtighed med en podcastserie på fem afsnit og med et supplement af videoer med praktiske anvisninger til unge borgere. Mange af Foras medlemsforeninger er husflidsforeninger og husflid er essensen af bæredygtighedstanken. Husflid dækker nemlig over, at man laver det, man har brug for, ud af det man har, så godt man kan. Foreningerne har værdifuld bæredygtig viden, som allerede bruges på f.eks. re-designkurser, genbrug af cykelslanger til tasker og hækling af vatrondeller. Den viden og praktiske færdigheder vil Fora integrere i videoer, for herigennem at inspirere målgruppen til at opsøge fællesskaberne i foreningerne.
135.600 kr.

Foreningen Folk & Sikkerhed: Gennem Ild & Vand
Projektet, Gennem Ild & Vand, er levende folkeoplysning ude i landets kommuner på biblioteker, i rådhushaller, indkøbscentre m.m. omhandlende og formidlet af Danmarks udsendte til krig, kriser og katastrofer siden 1948. Projektet er en mobil udstilling, der rummer interaktive elementer i form af VR  samt artefakter hentet fra bl.a. Forsvaret, Politiet og Beredskabsstyrelsen.
150.000 kr.

LOF: VANEBRYDERNE - UNG
Gode måltidsvaner og motion fremmer et godt helbred. Som oplysningsforbund tager LOF medansvar for folkesundhed og kan tilbyde komplekse indsatser – også for unge. VANEBRYDERNE – UNG er et samarbejde mellem LOFs landsorganisation, lokale LOF skoler og kommuner som brobygningsforløb, der kan højne unges sundhed og trivsel ved at koble fællesskaber, oplysning og aktiviteter med forskellige motionstilbud og madværksteder.
197.000 kr.

AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd: Mere end blot til lyst
AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd ønsker at udarbejde et inspirationskatalog med cases, der sætter fokus på amatørkulturelle aktiviteter, der rækker ud over sig selv og tilbyder personlig udvikling og demokratisk dannelse, mental og fysisk trivsel samt frivillighed og engagement til grupper i samfundet vi normalt ikke når. Kataloget skal tjene som inspiration for de mange folkeoplysende amatørforeninger og organisationer, som arrangerer amatørkulturens aktiviteter.
40.000 kr.

Folkevirke: Stemmesedlen – langt mere end et stykke papir
Folkevirke vil invitere til samtalesalon og debatter, som sætter valg og stemmesedler under lup. Projektet henvender sig til lokalmuseer og biblioteker over hele landet, hvor udstillinger af stemmesedler kan vises og debatmøder og samtalesaloner arrangeres. Folkevirke vil med projektet deltage i Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors.
52.000 kr.