Per Paludan Hansen valgt til kasserer i verdensorganisation

Per Paludan Hansen valgt til kasserer i verdensorganisation

Redaktionel dato: 5. maj 2020

Den globale organisation for livslang læring, ICAE, har valgt DFS’ formand til hovedbestyrelsen og til posten som kasserer. Samtidig besluttede man, at fokus i de kommende år er at få voksenlæring placeret centralt i arbejdet med FN’s verdensmål.

Per Paludan Hansen valgt til kasserer i verdensorganisation

Fra en tidligere ICAE-begivenhed.

Også det internationale samarbejde er stærkt præget af corona-krisen. Da The International Council for Adult Education (ICAE) holdt sin 7-årige generalforsamling, foregik det som så meget andet virtuelt.
Generalforsamlingen besluttede at det altoverskyggende fokus fremover skal være at forsvare og synliggøre betydningen af voksenlæring i forhold til de globale institutioner og organisationer. Det gælder især FN-organisationerne, og blandt dem først og fremmest UNESCO, der har et særligt kontor for voksenlæring i Hamborg, The UNESCO Institute for lifelong learning.

Plads i verdensmålene
”Vi sætter os den opgave at gøre voksenuddannelse og livslang læring til en vigtig del af Verdensmålene,” fortæller Per Paludan Hansen.
Denne målsætning er ikke så simpel, som den måske kan lyde. Voksenlæring fylder ikke meget i de formulerede verdenmål, og efter nogens mening endnu mindre i de aktiviteter, som FN og regeringerne sætter iværk.
”De internationale organisationers fokus er et andet sted. Faktisk ser det ud til, at implementeringen af Verdensmål 4 bliver endnu snævrere, udelukkende med opmærksomhed på børn. Det gælder FN’s uddannelsesorganisation UNESCO, men det gælder også de globale milliard dollars fonde på området,” sagde ICAE’s generalsekretær, Katarina Popovic på et møde i København i juni sidste år.

Læs mere om Katarina Popovics oplæg verdensmål og voksenlæring

Udfordringer for globalt samarbejde
”Som kasserer bliver en af mine vigtigste opgaver at fundraise til ICAE’s arbejde med verdensmålene,” fortæller Per Paludan Hansen, som ikke foreløbig kan se frem til at mødes fysisk med formanden, generalsekretæren og den øvrige hovedbestyrelse.
”De kommende møder bliver også virtuelle. Det giver en særlig udfordring for en global organisation med hovedbestyrelsesmedlemmer i mange forskellige tidszoner fra Australien i den ene ende til Brasilien i den anden ende. Først skal vi blive enige om, hvis tur det er til at stå op om natten for at holde møde,” siger Per Paludan Hansen

ICAE

ICAE blev stiftet I 1972. DFS var med til at stifte organisationen. Den repræsenterer mere end 800 organisationer, som arbejder for at fremme retten til at lære, alfabetisering, ungdoms- og voksenuddannelse og livslang læring.

ICAE's hjemmeside