Pulje: Engagement for en bedre verden

Pulje: Engagement for en bedre verden

Redaktionel dato: 27. april 2020

Civilsamfundsorganisationer og andre aktører med gode idéer til at engagere danskerne i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene kan nu søge midler til at gøre idéerne til virkelighed.

Pulje: Engagement for en bedre verden

En ny pulje på 20 millioner kroner skal engagere flere danskere i arbejdet for en bedre verden. Puljen kan støtte initiativer i det danske civilsamfund og gennem nye partnerskaber og har første ansøgningsfrist den 27. maj.
Pengene forvaltes af CISU og kommer fra Udenrigsministeriet, hvor udviklingsminister Rasmus Prehn har søsat en større indsats, der skal styrke danskernes engagement i Danmarks udviklingssamarbejde og verdensmålene.

Flere skal mærke gejsten
Puljen er tiltænkt indsatser, der i bred forstand engagerer danskere og skaber rammer for at udvikle handlemuligheder og fælles løsninger for en bæredygtig verden. Det kan både ske både lokalt, nationalt eller internationalt.
”Når jeg er rundt i det danske civilsamfund, oplever jeg et hav af dybt engagerede mennesker, som gør en kæmpe forskel for verdens fattigste, for flygtninge og internt fordrevne og for en bæredygtig og retfærdig verden. Den indsats fortjener mange flere at kende til, at føle gejsten og opleve, at det nytter at engagere sig i verden – som studerende, pensionist, medarbejder eller forældre – vi kan alle spille en rolle, ”siger udviklingsminister Rasmus Prehn.

Typer af indsatser under Engagementspuljen
Indsatser der fremmer folkeligt engagement i det danske udviklingssamarbejde kan for eksempel være:

  • Indsatser med det personlige møde i fokus
  • Indsatser målrettet nye eller anderledes målgrupper
  • Indsatser der bidrager til organisatorisk udvikling
  • Indsatser målrettet mobilisering af ressourcer til udviklingssamarbejde
  • Indsatser med fokus på udveksling mellem mennesker, byer eller andre former for fællesskaber
  • Indsatser der på forskellige måder kan skabe engagement ved deltagelse i og omkring folkemøder, byfester, festivaler, osv.
  • Indsatser kan være kampagneaktiviteter
  • Indsatser der på andre måder engagerer danskere

Puljen er åben for ansøgninger og har første ansøgningsfrist den 27. maj.

Læs mere om puljen på CISU's hjemmeside