Shitstorme, fake news og fear of missing out

Shitstorme, fake news og fear of missing out

Redaktionel dato: 21. marts 2019

I vores digitale tidsalder bliver vi dagligt konfronteret med en uendelig strøm af informationer. Derfor er der brug for, at vi igen kigger på det grundlæggende i at være menneske og sikrer dannelsesdyder inden for både kultur, teknologi og demokratisk medborgerskab. En ny bog gør os klogere på netop det og på de sociale medier.

Shitstorme, fake news og fear of missing out

LIKE er en ny (ud)dannelses - og undervisningsbog, og kan læses af, og er interessant for alle i folkeoplysningen. Den henvender sig til primært til ungdomsuddannelserne. Men analyserne, metoderne og materialet kan også inspirere folkeoplysende skoler og foreninger. Delt op i fem emner kommer bogen både rundt om digitale normer, opmærksomhedsøkonomi, gruppeadfærd og kollektiv klogskab.
Bogen er et indspark i en tid, hvor udviklingen på de sociale medier går så stærkt, at vi har svært ved at følge med. Her sætter bogen f.eks. shitstorme eller fake news i perspektiv og introducerer læseren til en begrebsverden, så vi pludselig får et sprog til at tale om alt det, der sker på Facebook, Twitter, YouTube og Instagram.

Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks: LIKE; 194 sider.
Udgivet af Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet.
Bogen kan frit downloades eller rekvireres gratis fra CIBS mod betaling af porto.
Mere om bogen 

Rustet til junglen
(Ud)dannelsesbogen sætter fokus på, hvad de sociale medier gør ved os, hvordan vi kan bruge dem klogt, og hvilke faldgruber de rummer. Når man har læst bogen, eller blot et enkelt kapitel, sidder man som læser tilbage med en fornemmelse af, at man er bedre rustet til bevidst at navigere rundt i junglen af likes, hjerter og delinger på de sociale medier.
Særligt henvender bogen sig med sine små diskussionsopgaver til unge og dermed også de unge deltagere og elever i folkeoplysningen, f.eks. på efterskoler, højskoler, ungdomsskoler og frie fagskoler.
Opgaverne opfordrer til refleksion. F.eks. spørges der: Hvem er det, du beskriver på de sociale medier?
1. dig selv?
2. hvad du tror, andre tror, finder spændende om dig?
3. en kombination?

Inde fra de unges verden
Både i temaerne og opgaverne tager forfatterne udgangspunkt i virkelige cases og tænker de unges verden indefra og ud. På den måde hjælper bogen til at forstå de mekanismer, de sociale medier bruger.
Det er nødvendigt hvis vi skal udvikle de rette redskaber til at navigere i komplekse shitstorme eller til at komme ulovlige delinger af nøgenbilleder eller videoer til livs. Bogen forklarer f.eks., hvordan YouTubes algoritmer bliver ved og ved med at finde mere og mere ekstreme videoer til os.
Bogen er færdigt og gratis undervisningsmateriale, som undervisere kan bruge som helhed eller tage enkelte sider og opgaver ud af. LIKE kan anvendes i en lang række fag og er særligt egnet til tværfaglige forløb.

Et godt værktøj for folkeoplysningen
Først og fremmest er LIKE et nyt og moderne redskab, som undervisere – også i folkeoplysningen - kan bruge. Den er helt oplagt i forhold til unge, f.eks. i efterskoler, ungdomsskoler og højskoler. Men også skoler og foreninger med et ældre publikum kan bruge den direkte eller som inspiration.
Særligt spændende er del 4: Mig og mine misinformationer, som behandler fake news som demokratisk udfordring. DFS arbejder for at overbevise politikerne om, at der er brug for en national handlingsplan, der ruster borgerne til at håndtere fake news og at udvikle ”digital dannelse”. Dette kapitel har samme målsætning og er et godt bidrag.
I del 5 dykker LIKE ned i emnet polarisering. Det er et emne, som DFS vil sætte fokus på hen over sommeren. Vi vil se på myter og virkelighed omkring polarisering og på, hvordan folkeoplysningen styrker sammenhængskraften.
Når vi kun mødes med andre, der mener det samme som os selv, f.eks. i facebookgrupper, forstærker vi effekterne af netop polariseringen. Men interessant er det, at konklusionen for kapitlet kommer frem til, at det drøftende demokrati – men kun der hvor vi mødes med andre mennesker, som ikke deler vores holdninger, eller på anden vis er forskellige – er nøglen til at styrke fællesskabet og sammenhængskraften – også igennem de sociale medier.