Statsministeren takker de aktive i civilsamfundet

Statsministeren takker de aktive i civilsamfundet

Redaktionel dato: 17. april 2020

”Det er et godt og vigtigt signal, at regeringen målrettet vil involvere civilsamfundet i håndtering af krisen og i den gradvise genåbning”, siger Per Paludan Hansen efter gårsdagens møde med statsministeren, kulturministeren og repræsenterer for foreningslivet.

Statsministeren takker de aktive i civilsamfundet

På mødet gjorde Per Paludan Hansen opmærksom på de udfordringer, som dele af folkeoplysningen står tilbage med. Det har han fulgt op med et notat til kulturminister Joy Mogensen.

Det var et lukket møde, hvor ministrene og 13 organisationsrepræsentanter den 16. april diskuterede, hvordan idræt og foreninger kan spille en aktiv rolle i de kommende uger og måneder. Derfor kan DFS’ formand ikke citere de øvrige deltagere.
”Der var dog et budskab, vi blev bedt om at citere. Statsministeren bad os viderebringe en tak til de mange i civilsamfundet, som er aktive og hjælper med at løse de problemer, samfundet står med i øjeblikket,” fortæller Per Paludan Hansen.

Gode til at omstille sig
”Omvendt takkede jeg statsministeren for regeringens resolutte håndtering af krisen og for, at den målrettet vil involvere civilsamfundet i dette arbejde, Jeg takkede også kulturministeren for den folkeoplysningspakke, som hun og Folketingets partier blev enige om. Men gjorde også opmærksom på, at det er vigtigt, at alle kommuner spiller med, som Folketinget og regeringen har opfordret dem til.”
Per Paludan Hansen nævnte på mødet, hvordan mange aktører i folkeoplysningen har været i stand til at omstille sig og til at anvende nye platforme til fjernundervisning og kontakt med elever, deltagere og foreningsmedlemmer.
”Men vi savner det essentielle i folkeoplysningen, fællesskabet,” tilføjede han.

Aflyste arrangementer
DFS’ formand gjorde også opmærksom på, at der stadig er udfordringer:
”Her nævnte jeg amatørkulturen, som står med aflyste koncerter, forestillinger og friluftsspil, hvor de allerede har afholdt en stor del af udgifterne. Et andet eksempel er Grænseforeningen, som havde et omfattende program til fejring af genforeningsjubilæet parat, men nu må udskyde det til næste år”.
I forlængelse af mødet har Per Paludan Hansen sendt et notat til kulturminister Joy Mogensen. Her beskriver han de tre vigtigste områder af det folkeoplysende arbejde, der fortsat har alvorlige problemer, og han kommer med forslag til løsninger.

Sårbare grupper
På mødet blev de særlige udfordringer for ensomme, socialt udsatte og mennesker psykiske og fysiske problemer diskuteret.
”Jeg lovede, at folkeoplysningen gerne vil løfte en del af den opgave. For eksempel kunne de undervisere, som får løn, men ikke kan undervise, bruge noget af tiden til at kontakte kursister og deltagere. Vi vil også gerne bistå myndighederne med at formidle oplysning til disse grupper, som vi i forvejen har god kontakt til,” siger Per Paludan Hansen.

Ansvarlig genåbning
Også tempoet i genåbningen blev diskuteret på mødet.
”Jeg fortalte, at vi har været ansvarlige med nedlukningen og fulgt myndighedernes opfordring til at lukke alt ned.
Jeg lovede også, at vi vil være lige så ansvarlige i forbindelse med genåbningen, når vi forhåbentligt være med i etape 2 af genåbningen, der sættes i værk i midten af maj.
Regeringen arbejder efter en model, hvor der bliver slækket på restriktionerne på samme tid for aktiviteter, der ligner hinanden. Det vil være en fornuftig tilgang for os også, så vi bliver behandlet på samme måde som kulturlivet og idrætten. Vi vil holde en løbende dialog med Kulturministeriet om, hvornår – og ikke mindst hvordan – vi kan genoptage aktiviteterne på ansvarlig vis,” slutter Per Paludan Hansen.