Stort potentiale for folkeoplysning i Europa

Stort potentiale for folkeoplysning i Europa

Redaktionel dato: 3. juli 2019

”Der er et stort uudnyttet potentiale for ikke-formel læring i Europa.” Det var budskabet fra EU-kommissionen til EAEA’s årsmøde i København. Livskompetencer var et gennemgående tema, og DFS præsenterede sine erfaringer.

Stort potentiale for folkeoplysning i Europa

"Den gode nyhed er, at flere og flere voksne europæere deltager i læring," sagde Anna Nikowska fra EU-kommissionen.

Anna Nikowska, der er ”policy officer” i EU-kommissionen, præsenterede de seneste tal for voksnes læring i Europa.
”Undersøgelserne viser, at voksne i Europa er meget begejstrede for uformel læring som f.eks. at lære ved selv at sidde ved computeren eller lære af familiemedlemmer, venner og kolleger. I denne gruppe er der et stort potentiale for mere struktureret læring, som den ikke-formelle sektor tilbyder. Men det kræver fokus på at række ud til disse grupper,” sagde hun.
EU-kommissionen arbejder med tre forskellige former for læring:
• Formel læring, der foregår på uddannelsesinstitutioner og som regel med karakterer og eksamensbeviser
• Ikke-formel læring, der er organiseret, men uden for de formelle uddannelsesinstitutioner og som regel uden karakterer og eksamensbeviser. Det svarer i høj grad til det danske folkeoplysning.
• Uformel læring, der foregår uden for organiserede rammer, men stadig med læring som formål

Europæisk besøg i Danmark
European Association for the Education of Adults (EAEA) kalder sig “the voice of non-formal adult education in Europe”. 125 repræsentanter for medlemsorganisationerne deltog i EAEA’s årsmøde og generalforsamling, som fandt den 25. og 26. juni i Vartov i København. Deltagerne kom fra alle dele af Europa, fra Grækenland til Norge, fra Polen til Portugal, men også fra lande som Kasakhstan og Hviderusland.
DFS og Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark er medlemmer af EAEA, men derudover deltog også andre fra DFS’ medlemsorganisationer.

Den nye og og den afgående formand.

Ny formand i EAEA

Generalforsamlingen blev Per Paludan Hansens sidste som formand for EAEA. Per Paludan Hansen, der er formand for DFS, har været medlem af EAEA’s bestyrelse i tolv år og formand i seks år. Ifølge vedtægterne skulle han træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling.
Som afløser for Per Paludan Hansen valgte generalforsamlingen Uwe Gartenschläger, der tidligere har siddet i bestyrelsen. Uwe Gartenschläger arbejder for den tyske organisation DVV International og er netop vendt tilbage til Europa efter fem år i Laos.
Der var også valg til bestyrelsen, som – ud over formanden – nu består af
• Bernhard Grämiger, Schweizerischer Verband für Weiterbildung, Schweiz
• Benjamin Hendriksen, AONTAS, Irlan
• George A. Koulaouzides Hellenic Adult Education Association, Grækenland
• Klaudius Šilhár, AIVD, Slovakiet
• Dina Soeiro, Coimbra Higher Education Institute, Portugal,
• Alex Stevenson. the Learning and Work Institute Festival of Learning, Storbritannien
• Gro Svennebye, Vofo, Norge
• Karin Tudal, La Ligue de l'enseignement, Frankrig
• Lauri Tuomi, Kansanvalistusseura, Finland
• Galina Veramejchyk, Education without Borders, Belarus
• Monica Widman Lundmark, ABF, Sweden

Flere voksne deltager i læring
Den gode nyhed i Anna Nikowskas oplæg var, at der er sket en stigning i voksnes deltagelse i alle typer læring samlet fra 56,8 % i 2007 til 73,4 % i 2016, som er de seneste tal. Bag disse tal ligger et lille fald i den formelle læring, men en betydelig stigning i ikke-formel læring.
Til gengæld var hendes dårlige nyhed, at kun et mindretal af EU’s medlemslande har nået det benchmark på 15 % af arbejdsstyrken, som skal deltage i voksenuddannelse inden 2020. Danmark er et af syv lande, der i 2018 lå på den rigtige side af 15 %. ”Men det er urealistisk, at flertallet når derop i 2020,” sagde Anna Nikowska.

Læs også artiklen om Verdensmålene og voksenuddannelse på EAEA årsmødet 

Stine Hohwü-Christensen, DFS.

Livskompetencer i Europa og i Danmark
Livskompetencer – eller Life Skills – var det overordnede tema for årsmødet. EAEA har sat fokus på begrebet de seneste år, blandt andet gennem et EU-støttet-projekt, som DFS har deltaget.
På årsmødet fortalte udviklingskonsulent Stine Howhü-Christensen om projektet og om, hvordan DFS har udviklet på projektets konklusioner og omsat det til danske forhold. Hun sagde, at livskompetencer er grundlæggende færdigheder og jobrelaterede kompetencer, men understregede, at det også er mange andre kompetencer, som er nødvendige i andre dele af tilværelsen. F.eks. kompetencer til at håndtere sin privatøkonomi eller kompetencer til indgå i sociale relationer.
I den forbindelse præsenterede Stine Howhü Christensen den ”livskompetence-blomst”, som DFS bruger til at forklare livskompetencer. ”Bemærk, at stilken består af kritisk tænkning og handlingskompetence. Det er helt afgørende for hver af de kompetencer, der indgår kronbladet,” sagde hun.
Efterfølgende fortalte sekretariatsleder Trine Bendix Knudsen, hvordan DFS har brugt livskompetence-begrebet til at skabe en fællesnævner for det, der kommer ud af de aktiviteter, der foregår i DFS’ meget forskelligartede medlemsorganisationer.
Hun beskrev SoMe-kampagnen ”Du lærer mere, end du tror” og sagde, at livskompetencer også er et begreb, som gør det nemmere at overbevise politiske beslutningstagere om den værdi, folkeoplysningen skaber – også, hvis den ikke umiddelbart kan måles i højere uddannelsesniveau eller jobfrekvens.

Læs mere om livskompetencer

To repræsentanter for Università Senza Età Città del Trattato di Campoformido (USE) i Italien modtager den ene Grundtvig Award 2019.

Grundtvig Awards 2019

For 16. gang uddelte EAEA Grundtvig Awards, denne gang til to projekter, som med succes har anvendt livskompetence-tilgangen i voksenuddannelse. Overrækkelsen skete i forbindelse med EAEA-årsmødet ved en festlighed på Restaurant Brahe Pavillonen på Planetariet i København.
Vinderne var:
• ”Gadeuniversitetet, der organiseres af Università Senza Età Città del Trattato di Campoformido (USE), og som foregår i det meste af Italien. Målgruppen er funktionelle analfabeter. Gadeuniversitetet flytter læringen ud af klasseværelset i form af gratis undervisning i boghandler, biblioteker, bare og åbne pladser.
• Open IT Up, organiseret af DomSpain. Projektet styrker voksenunderviseres kompetencer og giver dem redskaber, så de kan forbedre deltagernes mulighed for at starte deres egne virksomheder.

Læs mere om årets Grundtvig Award vindere