To nye medlemmer af DFS

To nye medlemmer af DFS

Redaktionel dato: 6. juni 2019

Dansk Folkeoplysnings Samråd er blevet to medlemsorganisationer større, begge fra folkeuniversitets-verdenen. Det er resultatet af en ny lov på området og en organisatorisk rekonstruktion.

To nye medlemmer af DFS

Folkeuniversitetets Komitestyrelse administreres fra Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle.

”Vi betjener og varetager en række administrative opgaver for de folkeuniversitetskomiteer, som har valgt at være tilknyttet os. Derudover er det vigtigt at varetage komiteernes interesser, fordi de det giver nogle særlige vilkår, at de drives af frivillige kræfter.”
Sådan beskriver Carina Hellerup Vestergaard opgaverne for Folkeuniversitetets Komitestyrelse, som organiserer 36 lokale folkeuniversitetskomiteer, fordelt på alle fem regioner. Under den tidligere struktur var de 36 komiteer samlet i en komitestyrelse under Folkeuniversitetsnævnet.
I modsætning til Komitestyrelsen har Foreningen af Folkeuniversiteterne i Danmark ikke nogen administrative opgaver. Den er en samling af de tre folkeuniversitetsafdelinger på universiteterne i Aalborg, Aarhus og Odense (Syddansk Universitet). Mens komiteerne drives af frivillig arbejdskraft, er de tre universitetsafdelinger virksomheder med ansat personale.
”Vi mødes i forvejen jævnligt, og foreningen skal gerne føre til endnu mere samarbejde,” fortæller formanden for Folkeuniversiteterne i Danmark, Kristian Møller Andersen.

Komiteer i begge foreninger
Også de tre universitets-baserede folkeuniversiteter har lokale komiteer tilknyttet, ovenikøbet præcis lige så mange som deres søsterorganisation, nemlig 36.
”I Aalborg, hvor jeg er sekretariatsleder, har vi et meget tæt samarbejde med de 10 nordjyske komiteer, og vi regner med at afholde landsmøder for de tre afdelinger og de tilknyttede komiteer,” fortæller Kristian Møller Andersen.
Begge foreninger har valgt at blive medlemmer af DFS. De ser begge en fordel i fællesskabet med andre folkeoplysende organisationer og styrken i DFS’ interessevaretagelse. De blev optaget i DFS på repræsentantskabsmødet i april.
De to foreninger har ikke kunnet blive enige om at samles i en fælles organisation. ”Vi havde gerne set det, men Folkeuniversiteterne i Danmark var ikke interesserede,” siger Carina Hellerup fra Folkeuniversitetets Komitestyrelse. Folkeuniversitetsafdelingen på Københavns Universitet har valgt at holde sig helt ud af de to foreninger.

Folkeuniversitetsloven

1. august 2018 trådte en ny folkeuniversitetslov i kraft. Her blev det hidtidige Folkeuniversitetsnævn nedlagt. Nævnet var nedsat af Kulturministeriet og rummede både de fire folkeuniversitetsafdelinger på universiteterne i Aalborg, Aarhus, Odense og København plus Komitestyrelsen, der samlede en del af de lokale, frivilligt organiserede folkeuniversitetskomiteer. Statsstøtten til folkeuniversiteterne arbejde blev frem til 2018 fordelt via Folkeuniversitetsnævnet. Statsstøtten til folkeuniversiteterne blev kanaliseret gennem Folkeuniversitetsnævnet. Nævnet var medlem af DFS.
Efter lovændringen er der etableret fem administrative enheder til fordeling af statsstøtten: de fire universitetsafdelinger og komitestyrelsen.

Læs mere om lovændringen for folkeuniversiteterne