Ud af de snævre cirkler

Ud af de snævre cirkler

Redaktionel dato: 10. december 2019

Simon gjorde op med sine fordomme. Ida erfarede, at man ikke behøver give afkald på sin egen kultur, fordi man lærer at være en del af en ny. Svend er glad for undervisningen, men det er i pauserne, at han lærer andre at kende. Her fortæller fem mennesker, hvad der sker, når man deltager i folkeoplysning og møder mennesker, som ikke ligner en selv. Det er den sjette og sidste artikel i serien om polarisering, sammenhængskraft og folkeoplysning.

Ud af de snævre cirkler

Spejler sig i hinanden

Jeg har fået en meget bredere accept af mennesker i en anden situation end mig selv. Før jeg startede her, havde jeg en del fordomme om folk på overførselsindkomst. Men nu har jeg erfaret, at de har hver deres problemstillinger med i bagagen, og alle her arbejder på at komme videre i deres liv.

Vi er alle udfordrede sundhedsmæssigt, og så er vi udfordrede, fordi vi er i en livssituation, som vi aldrig havde set os selv havne i. Det er meget givende at kunne spejle sig i de andre kursister.
Simon Liin, 46 år, kursist på daghøjskolen Kursustrappen, Frederiksberg

At vælge til uden at vælge fra
Mødet med de mange mennesker i Welcome House, har gjort noget ved min egen selvforståelse. Det har sat på spidsen, hvad der er vigtigt for mig, både som medborger og i mit personlige liv.
At bruge tid med mange af de især unge fyre, der er kommet alene hertil, har også givet mig en bedre forståelse for min egen far og de ting, han har skulle tackle dengang, han selv kom hertil som flygtning.
Omvendt er jeg jo også et produkt af en mand, der har haft en rejse, som startede meget lig deres – bare 40 år tidligere. Det har betydet, at de både får en succeshistorie at spejle sig i, samtidig med at nogle af deres fordomme omkring tilhørsforhold bliver aflivet. Man behøver ikke nødvendigvis at vælge fra, for at kunne vælge til, og det betyder ikke, at man giver afkald på sin egen kultur, fordi man lærer at være en del af en ny.
Ida Arya Dencher, 25 år, Mellemfolkeligt Samvirke-frivillig, underviser flygtninge i bo- og værestedet Welcome House, København

Netværk med forskellig baggrund
Jeg er aktiv bruger af Plantagehuset, fordi Ældresagen i Thisted låner lokaler til edb-undervisning, hvor jeg underviser på to hold og er it-koordinator for alle holdene.
De kommer med vidt forskellige baggrunde job- og uddannelsesmæssigt. Nogle starter helt på bar bund, når de stopper med at arbejde. Andre har arbejdet med edb i deres arbejdsliv og vil nu gerne beskæftige sig med f.eks. billedbehandling.
Undervisningen er vigtig. Men det sociale samvær i kantinen er nok det, der får mange til at fortsætte i årevis og stifte nye bekendtskaber. I kantinen møder vi også andre brugere af huset.
Det er vigtigt, at frivillige organisationer hjælper ældre med at færdes i det ”digitale samfund”. At det så samtidig giver et nyt og anderledes socialt netværk, er et ekstra stort plus.
Svend Hamborg,71 år, bruger og frivillig af Kultur- og Medborgerhuset Plantagehuset, Thisted.

Tvunget sammen med dem, du ikke ligner
Der, hvor jeg kom fra, var det vigtigt, at du var på en bestemt måde eller gik op i noget bestemt. Men sådan er det ikke på efterskolen. Der er en af hver.
Man bliver virkelig inspireret af, at der er så mange forskellige typer mennesker med forskellige interesser. Jeg husker især mødet med en pige med det flotteste og mest farvestrålende tøj. Jeg tænkte virkelig: “Wow, sådan vil jeg også være”. Nu er vi de bedste venner.
Det har en kæmpe betydning at “tvinges” til at møde mennesker, der ikke ligner dig selv og ikke nødvendigvis har den samme holdning som dig. Efterskolen udvider din horisont.
Birk Silver Breinholdt, 16 år, Ollerup Efterskole, fra København

Kulturmødets gaver
At ”lige børn leger bedst” er en vildfarelse og en myte. Til gengæld er det ikke en myte, at vores samfundsindretning sluser os ind i en tilværelse, hvor mange af os plejer omgang med ligesindede. Med folk fra samme profession. Eller folk i samme alder som os selv. Vi segmenteres og polariseres, hvis ikke vi gør aktivt oprør og tilvælger ”forskelligheden”.
Jeg har som bruger af Thems fælles kulturhus gennem dets snart 40 års levetid profiteret af utallige utilsigtede møder med medborgere, som jeg ikke havde mødt, hvis ikke huset fandtes. Pæredanskere, nydanskere og andre etniciteter, der lader mig svælge i kulturmødets gaver. Børn, unge, midaldrende og gamle som mødes over bogreolerne – eller til husets aktivitetsvifte af folkeoplysende tiltag. Oftest aktiviteter, der er båret ind i kulturhuset af passionerede borgere, der gerne deler ud af deres kyndigheder og indsigter.
”Folkeoplysning”, ”solidaritet” og ”næstekærlighed” i forening nærer den sammenhængskraft, uden hvilken det bliver ligegyldigt og overfladisk at slå rod og bosætte sig i Silkeborg Syd. Kulturhusets betydning som katalysator for vores sammenhængskraft kan ikke overvurderes.
Stig Skovbo, 63 år, bruger og frivillig i Toftebjerg Bibliotek og Medborgerhus, Them.

• Historien om en dybt splittet befolkning i Danmark er overdrevet
• Mennesker med vidt forskellig baggrund lever side om side rundt om i landet
• Mangfoldighed er en styrke, når vi mødes på tværs af forskelle
• Folkeoplysning skaber rum for disse møder

Læs mere om DFS’ syn på polarisering og sammenhængskraft 

Vi har bedt en række samfundsdebattører, folkeoplysere og deltagere i folkeoplysning give deres perspektiv. 

Læs debatindlæggene