Uddannelse og folkeoplysning for verdensmålene

Uddannelse og folkeoplysning for verdensmålene

Redaktionel dato: 22. august 2019

Ildsjæle alene gør det ikke. Derfor inviterer en bred kreds af organisationer politikerne til et samarbejde om en national strategi til at forstærke indsatsen for FN’s verdensmål gennem uddannelse og folkeoplysning.

Uddannelse og folkeoplysning for verdensmålene

Det er organisationer inden for uddannelses-, folkeoplysnings-, kultur- og bæredygtighedsområderne, som er gået sammen om opfordringen. Initiativet kommer fra RCE-Denmark. DFS er en af underskriverne.

Begrænsende barrierer
Organisationerne erkender, at der allerede er muligheder for at arbejde med bæredygtighed inden for de nuværende uddannelser, og at der findes gode eksempler, som man kan arbejde videre på.
”Problemet er imidlertid, at det ofte er mindre, ildsjæl-drevne initiativer, som typisk udfordres af en række barrierer, som bringer dem til ophør eller stærkt begrænser dem. Hvis disse initiativer skal løftes, styrkes, udbredes og forankres, er der derfor et stort behov for en national strategi. En national strategi skal sikre de nødvendige understøttende strukturer og processer, ligesom den skal sørge for synliggørelse, koordinering og progression, dialog og vidensdeling, forskning og udvikling, monitorering og evaluering,” skriver de til politikerne.

Partnerskabsstil
Organisationerne understreger, at det ikke bare er endnu en henvendelse om, at politikerne skal gøre noget for dem. De vil selv aktivt bidrage:
”Vi kontakter dig i håb om, at du vil invitere os til en drøftelse af mulighederne for at udvikle og få vedtaget en sådan strategi. Vi vil gerne drøfte såvel processen frem mod vedtagelsen af en strategi, som indholdet af den. I bedste partnerskabsstil ønsker vi, at strategien bliver formet i en åben og dynamisk proces, som reelt involverer alle uddannelsesaktører – herunder også politiske partier, relevante ministerier m.v.
Vi vil med andre ord ikke bede jer eller ministeriernes embedsmænd om at lave en national strategi til os. En national strategi skal være understøttende og procesbefordrende i respekt for uddannelsernes autonomi og særegenhed,” står der i henvendelsen.

Mere om opfordringen, herunder den fulde tekst, et baggrundspapir og en liste over de underskrivende organisationer.