Velkommen til det virtuelle fortællefælleskab

Velkommen til det virtuelle fortællefælleskab

Redaktionel dato: 14. maj 2020

Del dine fortællinger! Sådan lyder opfordringen til at være med i ”Danmark Fortæller”, hvor mennesker mødes virtuelt og fortæller historier om begivenheder, der har betydet noget i deres liv.

Velkommen til det virtuelle fortællefælleskab

”At dele fortællinger er måde at styrke fællesskab på. Når man hører om andres liv, får man større empati. Man bliver en del af noget større.”
Sådan beskriver Jens Larsen fra Nordic School of Arts and Health (NSAH) om noget det, som fortællefælleskaber kan. NSAH er samarbejdspartner, når DFS i begyndelsen af juni lancerer Danmark Fortæller.
”Sociale fællesskaber er en bærende værdi for folkeoplysningen. Corona-krisen forhindrer mange af de fysiske fællesskaber, men det bør ikke stoppe vores mulighed for at mødes om fælles interesser. Derfor tager vi nu, sammen med en række medlemsforeninger, initiativ til Danmark Fortæller,” siger Carolina Maier, sekretariatsleder DFS.

Fortællemøder
Første fase af Danmark Fortæller er et pilotprojekt, der består af fem virtuelle fortællemøder, der har cirka 25 deltagere og et tema som udgangspunkt.
Deltagerne deles op i fem-seks grupper, hver med en fortællevært, og det her, hvor de fortæller hinanden deres historier. Bagefter mødes alle, og der deles historier fra de enkelte fortællerum. Og så gentager forløbet sig med undergrupper et afsluttende fællesmøde.

Deltagere i pilotprojektet Danmark Fortæller

  • Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • Efterskoleforeningen
  • Højskoleforeningen
  • Grænseforeningen
  • Grundtvigsk Forum
  • Oplysningsforbundet Fora
  • Nordic School of Arts and Health

Pilotprojektets fem fortællemøder finder sted i juni og begyndelsen af juli.
Har du lyst til at være med til de fem fortællemøder, så kontakt Veronika Ahrensbøll Schultz, vas@dfs.dk

Dansk folkeoplysning og fremmede fortælletraditioner
Danmark Fortæller bygger på den folkeoplysende tradition om det levende ord og Grundtvigs ideer om, at man ikke kan sætte regler op for det ideelle menneskeliv, men at man først ser det, efterhånden som livet udvikler sig.
Det kombinerer projektet med oprindelige folks tilgang til storytelling.
”Mange oprindelige folk har en fortælletradition, hvor tilhørerne ikke bedømmer historien og fortælleren, men svarer med en anden fortælling,” siger Jens Larsen, der har arbejdet med story-telling i mange år.
DFS og NSAH har allerede gjort sig de første tanker om, hvordan de kan arbejde videre efter pilotprojektet. Ambitionerne går på at udbrede det til hele landet, både som virtuelle fortællefællesskaber og som fysiske møder, hvor mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag mødes om hinandens fortællinger og livserfaringer.

Dannelse
”Hvis man skal lede efter noget godt i corona-krisen, er det, at vi er blevet mindet om, hvad der har værdi, og hvad vi kan undvære. Den folkelige samtale om det skal Danmark Fortæller blandt andet facilitere for alle, der har lyst til at være med,” siger Carolina Magdalene Maier.
Jens Larsen uddyber fortælleformens potentialer:
”Det er trolig kraftfuldt og styrkende for sundhed, at man sætter sig ud over sig selv og sine egne følelelser. Det handler også om dannelse.”