Vi har fået en meget engageret minister

Vi har fået en meget engageret minister

Redaktionel dato: 15. august 2019

”Jeg fik indtryk af en minister, som er meget optaget af, at kulturen og folkeoplysningen når ud til hele befolkningen,” siger Per Paludan Hansen. Tirsdag og onsdag samlede Joy Mogensen omkring 50 aktører fra Kulturministeriets område på Rødding Højskole.

Vi har fået en meget engageret minister

Digital dannelse og indsatsen for at styrke de unges mentale sundhed er to af de områder, som ligger Joy Mogensen meget på sinde. (Foto: Kristian Brasen, Roskilde Kommune)

”Vi har en fælles opgave i at tale kulturen op igen. Det er mit vigtigste budskab til alle, der kommer på Røddingmødet”, sagde Joy Mogensen inden mødet.
Det er årlig tradition, at kulturministeren inviterer til sådan et møde med en gruppe personer, der er involveret i kulturlivet i en bred betydning. I år lagde Joy Mogensen op til at diskutere tre emner: børn og unge, frivillighed og public service.

Første indtryk
En del af konceptet for Røddingmødet er, at deltagerne ikke efterfølgende refererer offentligt, hvad de andre deltagere har sagt. Men Per Paludan Hansen vil gerne fortælle, hvilket indtryk han vendte tilbage med af den nye minister for folkeoplysning.
”Først og fremmest oplevede jeg et stort engagement i kulturen generelt, men også i folkeoplysningen specifikt. Det fremgik både af det, hun sagde, og af den måde, hun tog lederskab over mødet. Hun satte selv debatten og processen i gang, og hun samlede op, langt mere personligt end de talepapirer, som enhver minister får fra sine embedsmænd,” fortæller DFS’ formand.
”For mig og for DFS er det selvfølgelig særlig vigtigt, at hun har et godt blik for folkeoplysningens rolle. Med otte år som borgmester i kufferten ved hun, hvordan folkeoplysende skoler og foreninger kan være med til at løse nogle af de opgaver, der ligger i kommunerne,” siger Per Paludan Hansen og tilføjer:
”Digital dannelse og indsatsen for at styrke de unges mentale sundhed er to af de områder, som ligger Joy Mogensen meget på sinde. Her har folkeoplysningen en hel del at tilbyde. ”

Samfundsnytte
”For os lægger ministerens signaler op til, at vi skal blive bedre til synliggøre den samfundsnytte, der er i vores aktiviteter. Jeg tror også, at vi skal blive endnu bedre til at samarbejde med andre aktører på Kulturministeriets område.
Helt konkret ser jeg frem til en direkte dialog med ministeren om digital dannelse, sårbare unge og initiativer, der sikrer, at endnu bredere dele af befolkningen deltager i folkeoplysningsaktiviteter,” slutter Per Paludan Hansen.