Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

Redaktionel dato: 14. februar 2020

Bæredygtighed og grøn omstilling er temaet for Voksenpædagogisk Forums 2020-konference.

Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

Foto: Robert Bednarczyk - norden.org

HVIS AFLYSNING BLIVER NØDVENDIG
Arrangørerne er opmærksomme på den usikre situation. De arbejder sideløbende med alternative muligheder for gennemførelse, enten som virtuel konference eller som en udsættelse.
Hvis konferencen flyttes til ny dato, kan tilmeldte enten overføre betalt gebyr til den dato, eller . Hvis man kan få betalt gebyr retur.
Endelig beslutning om gennemførelse tages d. 14.4.20.

Den grønne omstilling stiller krav om forandring og skaber behov for ny viden og nye kompetencer. Hvilken rolle kan og skal voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet spille i denne virkelighed?

Nordiske visioner og strategi
Nordisk Ministerråd har formuleret en ny Vision 2030 for det nordiske samarbejde. Ifølge visionen skal Norden blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. I forlængelse heraf har ministerrådet udpeget tre strategiske prioriteringer, som strækker sig frem til 2024:
• Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
• Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
• Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammen-hængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

Konferenceprogram

Læs mere om konferencen, herunder detaljeret program med oplægsholdere

Fra programmet: Udviklingskonsulent Stine Hohwü Christensen, DFS, faciliterer en workshop om folkeoplysning og bæredygtighed i samarbejde med bæredygtighedskonsulent Johannes Schønau fra Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD).

Voksenundervisningens rolle
Danmark har formandskabet for ministerrådet i 2020. I den anledning sætter Voksenpædagogisk Forum i vores 2020-konference fokus på, hvordan voksenundervisningen kan spille ind i og understøtte denne dagsorden.
På konferencen undersøges og rejses spørgsmål som bl.a.:
• Hvilken ny viden og nye kompetencer bliver nødvendige for at realisere den nordiske vision?
• Hvilke krav stiller det til voksenuddannelsessystemet?
• Hvilken betydning får det for voksenuddannelsespolitikken?
• Hvad og hvem skal prioriteres?
• Hvordan integrerer vi visionen i selve undervisningen, fx i hvad der skal undervises i og hvordan undervisningen skal tilrettelægges?

Tid: 13. maj 2020, kl. 9.00 - 15.30
Sted: HF & VUC Odense, Kottesgade 6, 5000 Odense C
Pris: 695 dkk + moms inkl. forplejning
Tilmelding