Aftenskole skaber stærke fællesskaber for ensomme

Aftenskole skaber stærke fællesskaber for ensomme

Redaktionel dato: 26. januar 2022

1.000 deltog i løbet af 2021 i svømning for kvinder, jobklubber, fællesspisninger og andre fællesskaber for ensomme. Bag aktiviteterne i ”Vær Med” står AOF Center Odense og BoligSocialt Hus.

Tre deltagere i en af Vær Med-kulturcafeerne

Tre deltagere i en af Vær Med-kulturcafeerne

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

380.000 voksne danskere føler sig svært ensomme. Det viser tal fra organisationen ’Folkebevægelsen mod Ensomhed’.

Samtidig viser en undersøgelse fra 2021 foretaget af Voxmeter for Røde Kors, at 60 pct., af de, der føler sig ensomme, ville ønske, at andre mennesker var bedre til at tale med dem om ensomhed.

Det har man ikke siddet overhørig hos AOF Center Odense og den boligsociale organisation ’BoligSocialt Hus’. Sammen med en række samarbejdspartnere har de igangsat projektet ”Vær med”, der etablerer fællesskaber for ensomme personer i og omkring Odense. Målet er at skabe nye relationer og tænde en livsglæde hos de deltagende.

På trods af udfordringer i forbindelse med corona-nedlukningerne, har der været 1.000 deltagere til projektets aktiviteter i løbet af 2021, som bl.a. tæller svømning for kvinder, jobklubber, kulturcaféer, koncerter, fællesspisninger, foredrag, danskundervisning og online fortællertimer.

Ræk ud og skab kontakten

Personer, der lever med ensomhed, kommer sjældent til aktiviteter af sig selv. Derfor har AOF Center Odense haft fokus på at skabe tryghed hos potentielle deltagere og møde dem i øjenhøjde:

”Ensomme og isolerede personer er mere tilbøjelige til at deltage, hvis de har fået en opfordring af en, som de kender. Derfor møder vi op til arrangementer og interagerer med dem. Det er med til at skabe de nødvendige dialoger omkring ønsker til aktiviteter,” udtaler AOF Center Odenses projektkoordinator, Benedikte Stigkær Lekbo.

Samtidig peger hun på, at projektet har fungeret bedst, når de taget afsæt i de eksisterende kulturelle og sociale tilbud i deltagernes boligområde:

”Når vi fokuserer på boligområdets eksisterende tilbud, så er der et større potentiale for efterfølgende forankring. Vi skal bruge vores energi der, hvor personer med ensomhed får mest igen, og hvor de oplever mest personlig og fælles udvikling.”  

Af samme årsag har projektet også været særligt succesfuldt de steder, hvor BoligSocialt Hus allerede har været i dialog med mulige deltagere, og hvor AOF’s frivillige har kunne række ud til ensomme og isolerede personer.

Julekoncert i Kulturcafeen.

Julekoncert i Kulturcafeen.

Aftenskolemakkere

For at få projektet godt i gang, har AOF Center Odense etableret et tilbud om såkaldte ’aftenskolemakkere’, der fungerer som frivillige medkursister, der støtter op om deltagernes fremmøde.

Aftenskolemakkerne bidrager med hjælp til at skaffe nye deltagere og til at få deltagere tilknyttet diverse aktiviteter, samt til at skabe relationer på tværs af det lokale miljø.

”Aftenskolemakkerne har fungeret som vores talerør ud til deltagerne. Og som en sidegevinst, så har de frivillige kunnet spare med hinanden, hvilket har dannet grobund for flere aktiviteter i nærmiljøet, hvor de ensomme og isolerede har kunnet komme og føle sig trygge” slutter Benedikte Stigkær Lekbo.

Samarbejdspartnerne

AOF Center Odenses og BoligSocialt Hus’ har samarbejdet med disse foreninger og institutioner om Vær Med

Social Drive Out, Påskeløkkeforeningen, Vollsmose beboerforening, Røde sol, Udsatte team under BSF, SSP, Enheden for negativ social kontrol, Det Grønlandske Hus, Læseforeningen, Fødevarebanken og De Faglige Seniorer.

Kontakt til AOF Center Odense for mere information: 6916 0600 - aof@aofcenterodense.dk