Aftenskole trækker nye vælgere

Aftenskole trækker nye vælgere

Redaktionel dato: 15. december 2021

Nogle havde aldrig stemt før, og de færreste havde været til valgmøder. I fem såkaldt udsatte områder inviterede AOF til kommunalvalgsdebat og nåede borgere, som ellers ikke deltager i det lokale demokrati.

Foto: AOF Center Storkøbenhavn.

Foto: AOF Center Storkøbenhavn.

Af Michael Voss

Det var ikke de lange valgtaler, kandidaterne fik lov at holde på de valgmøder, som AOF-Storkøbenhavn og AOF Danmark arrangerede i boligkvarterer i Sydhavnen, Valby, Helsingør og to steder i Urbanplanen på Amager. Politikerne havde valget mellem at vise ja-siden eller nej-siden på deres farvede kort.

Klare svar

Ideen var, at det skulle være let at overskue de politiske forskelle for mennesker, der normalt ikke er en del af valgkampsdebatter.

”Politikerne var med på ideen, selv om de nogle gange vendte siden af kortet mod publikum. For hvert spørgsmål fik en eller to af kandidaterne dog lov til at sige lidt mere,” fortæller Anna Raundahl, som er forbundskonsulent i AOF-Danmark.

Anna Raundahl har i samarbejde med kollegaer fra AOF Storkøbenhavn arbejdet med valgmøderne og har blandt andet sikret, at projektet fik økonomisk støtte fra foreningen Ø-stifterne.

Samarbejde med boligforening

Valgdeltagelsen er normalt ikke særlig stor i de såkaldt udsatte boligområder. Det var baggrunden for dette initiativ, som AOF gennemførte i samarbejde med boligselskabet 3B’s boligsociale helhedsplaner.

”Vi stod i AOF Storkøbenhavn for mødeplanlægning og facilitering, og de boligsociale medarbejdere havde ansvaret for at gøre opmærksom på valgmøderne i kvarteret. De brugte deres netværk i f.eks. kvindegrupper og forældre i børne- og ungdomsnetværk. Et af stederne ringede de ovenikøbet rundt,” siger projektansvarlig konsulent i AOF Storkøbenhavn Sophia Forchammer Mortensen.

Ja/Nej-kravet var ikke det eneste særtræk ved valgmøderne. AOF forsøgte også at gøre det mindre skræmmende at stille spørgsmål til politikerne. Deltagerne kunne skrive deres spørgsmål på en seddel, hvorefter mødelederen læste spørgsmålet op. Bagefter kunne deltagerne så tale på tomandshånd med de enkelte politikere.

”Og der blev gjort flittigt brug af begge former,” siger Sophia Forchammer Mortensen.

Sociale rammer

Arrangementerne startede stort set alle med gratis fællesspisning, da det at dele et måltid understøtter fællesskabsfølelsen. For at alle kunne deltage arrangerede de boligsociale medarbejdere en gruppe unge til at lave aktiviteter med børnene, mens forældrene diskuterede politik.

I alt deltog pænt over 100 i møderne. Som en afspejling af beboersammensætningen havde de fleste deltagere etnisk minoritetsbaggrund. Men i Sydhavnen var sammensætningen fifty-fifty.

”Valgmøder er generelt ikke tilløbsstykker, og når vi dertil lægger, at interessen for kommunalvalg er mindre i disse kvarterer, synes jeg, det er fint. Det er lige så vigtigt, at både de lokale borgere og politikerne var glade for arrangementerne og kan bringe deres erfaringer videre til venner og familie” siger Anna Raundahl, som sagtens kan forestille sig, at AOF vil tage ideen op igen til næste folketingsvalg.

AOF Storkøbenhavn forventer på baggrund af det gode samarbejde med de boligsociale helhedsplaner at afholde flere aktiviteter i de udsatte boligområder med forventet opstartsprojekt i Valby/Sydhavnen næste år.

Folkeoplysning og kommunalvalg