Aftenskoler er et værn mod antidemokratiske tendenser
Interview

Aftenskoler er et værn mod antidemokratiske tendenser

Redaktionel dato: 10. maj 2022

Mai Mercado ser spirer til en farlig udvikling i samfundet i øjeblikket. ”Med afsæt i vores historie skal aftenskolerne række ud til bredere grupper, så vi for alvor kan modarbejde antidemokratiske kræfter,” siger formanden for FOF.

”I aftenskolen får man afprøvet det, man har samlet op på nettet eller på Facebook,” siger FOF-formanden, Mai Mercado. (Foto: Steen Brogaard)

”I aftenskolen får man afprøvet det, man har samlet op på nettet eller på Facebook,” siger FOF-formanden, Mai Mercado. (Foto: Steen Brogaard)

Af Michael Voss

”Jeg vil ikke kalde det fascisme, men vi oplever antidemokratiske kræfter og tendenser både i Danmark og i udlandet,” siger Mai Mercado, der er formand for Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) – ud over at være folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, som FOF er knyttet til.

Hun henviser til konspirationsteoretikere, Men in Black, QAnon-bevægelsen og stormen på Kongressen i Washington.

”Aktuelt oplever vi den organiserede misformation for Putins Rusland omkring Ukrainekrigen. Den rammer ikke bare russerne, men også os andre. Du skulle se, hvad jeg får ind i min Twitter fra profiler, der alene har til formål at sprede misinformation,” siger Mai Mercado.

Skabt ud af modstand mod fascismen

Det er i år 75 år siden, at FOF blev stiftet på baggrund 30’erne og 40’ernes fascisme.

”Forhistorien var udviklingen i Det Konservative Folkeparti i 30’erne, hvor vi havde to retninger. På den ene side var der dem, der forbandt sig med den britiske konservatisme. Men på den anden side havde partiet en del medlemmer, der så mere positivt på fascismen i Italien og nazismen i Tyskland, ikke mindst i Konservativ Ungdom.

Under besættelsen blev partiet igen samlet omkring modstanden mod nazisterne. F.eks. mødtes de unge, der beskrives i filmen ”Drengene fra Skt. Petri”, i KU.

Efter krigen var de konservative meget optagede af, hvordan man kunne sikre, at det aldrig skete igen, at nogle faldt for anti-demokratiske tendenser. Det var med det formål, at FOF blev stiftet i 1947,” forklarer oplysningsforbundets nuværende formand, der tilføjer:

”Modstanden mod fascisme og andre anti-demokratiske tendenser har gået gennem hele folkeoplysningens historie. Men man kan sige, at de konservative var særligt opmærksomme på det i efterkrigstiden på grund af forløbet i partiet i 30’erne.”

Indbygget værn for demokratiet

Forhistorien får også Mai Mercado og FOF til at sætte fokus på de anti-demokratiske tendenser, der dukker op i 2022.

”Som demokrater skal vi være på vagt over for alt, hvad der kan true demokratiet, og folkeoplysningen kan og skal hjælpe borgerne med at gennemskue det, også når det kun er så som kim og spirer,” siger hun.

Mai Mercado er ikke i tvivl om, at aftenskolerne er rigtig gode til at løse den opgave.

”Jeg tror ikke, at løsningen er at arrangere kurser om fake news, QAnon og Putin. Det er næppe dem, der tror på konspirationsteorier, som vil dukke op der.

For mig handler det mere bredt om, hvad der sker – mellem linjerne – på alle slags kurser og aktiviteter, uanset om det er boglige fag eller håndværksfag. Her møder deltagerne andre mennesker, og de er fælles om en eller anden interesse. Når det sker, så går samtalen om alt muligt, mens man arbejder med sin keramik for eksempel.

Den, der sidder alene foran skærmen derhjemme, kan nemt blive overbevist om alle mulige mærkelige ideer. Men kommer han ud og taler med andre mennesker, får han mulighed for at få andre vurderinger og for at vende de ting, han har set på nettet eller Facebook, og få afprøvet, om det holder.”

Ifølge Mai Mercado modvirker det splittelse og skaber sammenhængskraft i samfundet.

”Det tror jeg er det bedste værn mod antidemokratiske tendenser.”

Aftenskolerne skal række ud

Mai Mercado erkender, at det er nødvendigt, at aftenskolerne når bredere ud og får tiltrukket flere forskellige typer mennesker end i dag – hvis de skal løse opgaven.

”Vi skal blive bedre til at vise, hvad vi er gode til – både over for borgerne og over for mulige samarbejdspartnere.”

Hun har især tre grupper i tankerne, som ikke er så godt repræsenterede i dag, men som kan have stor nytte af aftenskoler og anden form folkeoplysning.

”Jeg tænker på de etniske mindretal. At deltage i aftenskoler er noget af den bedste integration, man kan forestille sig.

Også i denne sammenhæng er det vigtigste ikke kurser, der er målrettede indvandrere og flygtninge. Den allerbedste integration opstår, hvis de deltager i kurser med danskere om noget, begge parter interesser sig for. Når det lykkes, så udveksles der pludselig madopskrifter, og der tales om danske skikke eller diskuteres danske samfundsforhold.”

De psykisk sårbare

Mai Mercado synes også, at FOF og de andre aftenskoler skal række mere ud til mennesker med fysiske handicap og ikke mindst de mange psykisk sårbare unge.

”Det kan være stærkt angstprovokerende for dem at møde op i en forsamling af fremmede mennesker. Derfor er særlige initiativer nødvendige, f.eks. kurser specielt for mennesker med psykiske problemer.”

Corona-nedlukningerne har også vist os nogle nye muligheder med de digitale aktiviteter. For mange med psykiske problemer er det mere overskueligt at deltage på den måde.

Det kan selvfølgelig ikke erstatte det særlige, man oplever i fysiske fællesskaber, men det kan være en begyndelse, hvor den enkelt måske først følger et digitalt kursus, så møder op til et kursus, der er målrettet psykiske syge og til sidst får overskud til at deltage i et normalt kursus sammen med andre slags mennesker.”

Aftenskolernes forpligtelse

Mai Mercado mener, at aftenskolerne skal se det som en forpligtelse at være en nyttig samfundsaktør. Hun er også helt bevidst om, at der er mange praktiske og økonomiske udfordringer, når aftenskolerne skal forsøge at inkludere disse grupper.

”Derfor skal aftenskolerne søge partnerskaber med kommuner, med andre dele af civilsamfundet eller med erhvervslivet.

Især er det vigtigt at udnytte de muligheder, der er for at samarbejde med kommunerne om nogle af de opgaver, de skal løse. Det er der også mange eksempler på.

Men nogle gange griber vi ikke de muligheder, der er. Vi skal hele tiden blive bedre til det. Aftenskolen skal se de åbne døre, der er i mange kommuner, men de skal også selv tage initiativ og åbne de lukkede døre.”