Særlig foreningskonto rykker skridt tættere på at blive en realitet

Særlig foreningskonto rykker skridt tættere på at blive en realitet

Redaktionel dato: 18. juni 2024

Nyt iværksætterudspil sætter en streg under regeringens ambitioner om at styrke adgangen til en bankkonto for små erhvervsdrivende og foreninger. DFS gransker det lovforslag, der nu er sendt i høring.

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, deltog i en debat om foreningernes bøvl i banken på Folkemødet, der var arrangeret af Merkur Andelskasse. Foto: DFS

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, deltog i en debat om foreningernes bøvl i banken på Folkemødet, der var arrangeret af Merkur Andelskasse. Foto: DFS

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza 

’Et iværksætterland i verdensklasse’.

Det er titlen på regeringens nye erhvervsudspil, der blev lanceret som optakt til Folkemødet onsdag den 12. juni. I udspillet vil regeringen blandt andet igangsætte initiativer, der skal skabe bedre vilkår for virksomheder og fremme talentudvikling.   

Men hvad der måske er lige så vigtigt, så vil regeringen også ”skabe færre byrder og mindre bøvl” ved blandt andet at styrke adgangen til en basal betalingskonto i bankerne for erhvervsdrivende og foreninger.

Regeringen bekræfter dermed den ambition, som kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, og erhvervsminister, Morten Bødskov, lancerede allerede i efteråret.

Uafklarede elementer

Med initiativet – og det lovforslag, som Erhvervsministeriet efterfølgende har sendt i høring fredag den 14. juni – adresserer regeringen dermed en del af de problemer, som foreninger oplever i banker over hele landet.

Her bliver de mødt af uforholdsvis høje gebyrer, store kontrol- og dokumentationskrav og svær adgang til overhovedet af få en bankkonto.  

Det er dog fortsat usikkert, i hvilket omfang bankerne fortsat vil have ret til at afvise foreningskunder, i hvilket omfang den basale betalingskonto vil medføre lavere gebyrer, og om mængden af kontrol- og dokumentationskrav vil blive mindre. Det er alle uafklarede elementer, som DFS vil adressere i et høringssvar.

Regeringens iværksætterudspil

Bank-debat på Folkemødet

Netop disse uafklarede elementer var til debat på Folkemødet, hvor DFS’ formand, Per Paludan Hansen, deltog i et panel sammen med Merkur Andelskasse, Finans Danmark, Tænketanken Demokratisk Erhverv og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Her var hans budskab, at vi har en fælles interesse i at komme foreningernes bøvl i banken til livs. Men det kræver, at Hvidvaskloven ændres, så bankerne får hjemmel til at lave en grundlæggende ændring i deres tilgang til foreningerne. Det er helt afgørende, hvis vi skal få taget livtag med det papirarbejde, som foreningerne bliver kvalt af.