DFS’ puljer åbner for ansøgninger

DFS’ puljer åbner for ansøgninger

Redaktionel dato: 4. januar 2023

Nu kan I igen søge DFS’ støtte- og udviklingspuljer og Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. Fristen udløber den 1. februar 2023.

I 2023 vil det prioriterede tema for udviklingspuljerne være FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed.

Målet er, at puljerne kan hjælpe folkeoplysende organisationer, skoler og foreninger med at sætte turbo på den bæredygtige udvikling og fremme indfrielsen af FN’s verdensmål i 2030.

Der kan som altid søges til projekter uden for det prioriterede tema, men ansøgninger inden for temaet vil blive prioriteret. Den samlede ansøgningskvalitet bliver i alle tilfælde taget i betragtning.

Vær opmærksom på, at projektperioden for begge udviklingspuljer nu løber over to år. Via støttepuljen yder DFS som vanligt tilskud til økonomisk trængte medlemsorganisationer.

Vi anbefaler, at I læser kriterierne for den enkelte pulje godt igennem, før I søger.

Information om DFS’ puljer