Få indflydelse på Europas fremtid

Få indflydelse på Europas fremtid

Redaktionel dato: 15. juni 2021

Foreninger, folkeoplysende skoler og mange andre kan søge tilskud hos Europa-Nævnet til debatter og borgerhøringer om forslag til Europas fremtid.

Borgere fra hele EU er inviteret til at deltage i ”Konferencen om Europas fremtid”. Det er en serie debatter, som skal ledes af borgerne, og som vil give folk fra hele Europa mulighed for at udveksle idéer og bidrage til at forme en fælles fremtid.

Omdrejningspunktet for konferencen er enn digital platform, hvor alle kan indskrive forslag. Derudover består den af de europæiske borgeres egne arrangementer samt af EU-borgerpaneler og plenarforsamlinger, hvor de indkomne borgerforslag diskuteres.

Tilskud til debatter

Europa-Nævnet udbyder i samarbejde med Folketingets Europaudvalg og Udenrigsministeriet en pulje, som skal være med til at sikre, at så mange som muligt fra Danmark kan deltage.

Man kan få tilskud til at afholde debatter om ni prioriterede emner. I forbindelse med debatterne skal man indsamle deltagernes forslag og videregive dem til EU. Forslagene vil også blive videregivet til den danske regering og til Folketinget.

Mere om puljen

Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud til debatter om Europas fremtid er onsdag d. 11. august 2021 kl. 12:00.