Fire Morgener med Mening til efteråret
Digitale møder

Fire Morgener med Mening til efteråret

Redaktionel dato: 29. juni 2021

Ungdommen, døden, folkestyret og naturen. Vi kommer vidt omkring på fire digitale morgenmøder, hvor eksperter og entusiaster gør os klogere.

Som så mange andre måtte DFS stoppe op og tænke i digitale alternativer, da corona-virussen ramte Danmark sidste år. Det gjaldt også for DFS’ fysiske morgen- og debatmøder.

Heldigvis har den digitale debatform ’Morgener med Mening’ været en succes. Deltagere fra hele landet har bidraget til debatter om bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor fortsætter DFS med flere ’Morgener med Mening’ til efteråret – men nu med et bredere spekter af temaer.

Efterårets ’Morgener med Mening’ byder på foredrag og debatter om vores forhold til døden, unges trivsel, folkestyrets tilstand og naturens mangfoldighed.

Møderne foregår fra kl. 9.00 – 9.45, og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog påkrævet.

September

Har corona-krisen ændret vores syn på døden?

På det første morgenmøde i september vil hospitalspræst på Rigshospitalet, Lotte Mørk, give sit perspektiv på, hvordan den verdensomspændende corona-krise har ændret vores forhold til døden.

Har corona gjort døden mere nærværende, og har krisen skubbet til en eksistentiel angst for det uundgåelige – at vi alle skal dø? Hør og se Lottes bud på, hvordan vi bedst lever vores liv med døden som et grundvilkår.

Mødet foregår torsdag den 9. september.

Oktober

Hvordan har de unge det?

I oktober 2021 sætter vi de unges trivsel på programmet. Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU CPH, tegner et billede af corona-nedlukningens betydning for de unge, og hun sætter særligt fokus på de udsatte unge.

Vi skal også blive klogere på, hvordan vi som forældre, venner og ikke mindst folkeoplysende foreninger og skoleformer bedst kan støtte de unges udvikling og trivsel i en tid, hvor samfundet genåbnes, og vi nærmer os ’normale’ tilstande.

Mødet foregår mandag den 4. oktober.

November

Har vi brug for en entreprenørstat?

På morgenmødet i november skal vi tale om folkestyrets tilstand. Ifølge Sigge Winther Nielsen, journalist og forsker, er der nemlig noget alvorligt galt med vores folkestyre og den måde, som politikerne arbejder på i dag. De politiske beslutninger går for hurtigt og den nødvendige faglige viden kommer ofte ikke i spil, hvilket fører til pseudopolitik.

Med begrebet ’entreprenørstat’ introducerer Sigge Winther en anden politisk vej. En vej, hvor man i højere grad inddrager relevante fagligheder. På mødet i november kan du høre og se Sigge Winther udfolde begrebet med et særligt blik på civilsamfundets rolle i politikudvikling.

Mødet foregår torsdag den 18. november.

December

Skal vi sætte naturen fri?

I december skal vi tale om biodiversitet, når biolog Morten DD, chefkratlusker og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, giver sine perspektiver på, hvordan vi bedst passer på naturen og sikrer en summende og livlig biodiversitet.

Hvordan skaber vi de bedste vilkår for naturen? Er det via politiske direktiver og målsætninger om bestemt indhold, eller er der behov for at sætte naturen fri på dens egne præmisser? Vi skal også tale om, hvordan vi som enkeltindivider – og folkeoplysende foreninger – bedst kan hjælpe biodiversiteten på vej.

Mødet foregår tirsdag den 7. december.