Lokale foreninger kan søge pulje på 7 millioner

Lokale foreninger kan søge pulje på 7 millioner

Redaktionel dato: 22. april 2024

Spar Nord markerer deres 200-års jubilæum med en ekstraordinær pulje på 7 millioner kroner, som lokale foreninger og fællesskaber kan søge. 

FOTO: Spar Nord Fonden

FOTO: Spar Nord Fonden

Af Eva Ferré Winkel

Spar Nord lancerer i anledning af deres 200-års jubilæum en pulje på 7 millioner kroner, som lokale foreninger kan søge til at igangsætte nye projekter, indkøbe nyt udstyr eller udvikle fællesskaber.

De 7 millioner fordeles over 35 områder i Danmark, hvor 20 foreninger i hvert område kan få 10.000 kr. til netop denne slags projekter.

Hurtigt og nemt at ansøge

Spar Nord Fonden har gjort det nemt for foreninger at søge puljen. Det kræver kun, at foreningen har et gyldigt CVR-nummer. Derudover skal foreningen uploade deres vedtægter og en kort beskrivelse af de initiativer, de søger støtte til. Foreningerne skal dog være opmærksomme på, at der ikke kan søge støtte til projekter, der er påbegyndt inden d. 7. juni 2024

Krav til ansøgere

De projekter, der søges støtte til, skal gå ind under en eller flere af kategorierne: Fællesskab, kultur, social og fritid.

Spar Nord vægter fællesskabet højt. Det er vigtigt, at fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet, og at midlerne gavner fællesskaber, store såvel som små.

Derudover vægtes det at give alle muligheden for at møde kunst og kultur. Derfor prioriteres projekter, som er nyskabende, berigende og opløftende kulturelle oplevelser, der formidles bredt og gerne er rettet mod formidling til børn og unge eller inspirerer mennesker til at være skabende.

Fonden støtter også projekter med klare mål om at forebygge sociale udfordringer. Her prioriteres projekter, der sikrer trivsel, pusterum og lærerige oplevelser til grupper af mennesker, som mistrives eller er udsatte.

Endelig støtter fonden lokale fællesskaber og fritidsinitiativer, hvor mennesker oplever, lærer og udfører noget i samvær, samspil og fællesskab. Her er der især fokus på aktiviteter, hvor ildsjæle og frivillige skaber et involverende foreningsliv, og hvor donationen betyder indhold og merværdi både i lokalsamfundet og i menneskers fritid.

Puljen kan søges frem til d. 12. maj og ansøgere får svar i medio juni.

Det hurtige overblik

  • Ansøgningsfrist d. 12. maj 2024.
  • Svar medio juni.
  • 20 foreninger i hver af 35 områder i Danmark kan få tildelt 10.000 kr. til projekter
  • Puljen skal bidrage til at udvikle lokale fællesskaber, kultur, sociale tiltag og fritidsaktiviteter.