Kreative aftenskoler - et alternativ til psykologventetider
Debat

Kreative aftenskoler - et alternativ til psykologventetider

Redaktionel dato: 13. december 2022

Flere og flere unge har mentale problemer, men ni ud af ti unge med stress, angst eller depression trives bedre efter keramikkursus i aftenskolen, skriver to repræsentanter for oplysningsforbundet Fora.

Elsebeth Gerner Nielsen er næstformand i oplysningsforbundet Fora, og Bjørn Salling er direktør i Fokus Folkeoplysning i Aalborg. Den 2. december beskrev de erfaringerne fra et keramikkursus for unge med stress, angst eller depression i et debatindlæg i Altinget.

Vi bringer her uddrag af indlægget.

Bjørn Salling og Elsebeth Gerner Nielsen.

Bjørn Salling og Elsebeth Gerner Nielsen.

Følelsen af utilstrækkelighed

”Mange unge føler sig utilstrækkelige, skriver Christian Hjortkjær i sin bog, der netop har titlen 'Utilstrækkelig'. Utilstrækkeligheden kommer af alle de mange idealer om at vælge sit eget liv og være fri og lykkelig, samt af at godt ikke er godt nok, hvis bedre er en mulighed.

Vi har en hel generation af unge, som har mange valgmuligheder på hylderne og føler, at de kun begrænses af deres egen utilstrækkelighed.”

” Sundhedsprofilen, der udkom i foråret, viser, at andelen af unge med stress og depression er stigende. Oven i det er det en kendsgerning, at 24 procent af alle unge kvinder mellem 16 og 24 år føler sig ensomme.

Ventetiden på psykologbehandling er lang, og en psykiatrisk udredning skal man vente op til 2 år på. Derfor er der brug for alternative veje til bedre trivsel. Og en af vejene kan være noget så simpelt som et keramikkursus.”

Præstationsfrit miljø

” I Aalborg har man fundet ud af, at et keramikkursus i en aftenskole forbedrer den mentale trivsel for næsten ni ud af ti unge med stress, angst eller depression. Allerede efter seks mødegange kan de unge berette om bedre humør og mere energi. Og det til trods for, at kurset slet ikke handler om mental sundhed, men alene underviser de unge i konkrete teknikker og lader dem øve sig.”

” De unge får en mestringsoplevelse i et præstationsfrit miljø, som er frit for krav og forventninger. Man kan bare være, og man kan øve sig, uden at blive målt og vejet op imod en norm.”

"Ler former mennesker" løber frem til udgangen af 2023 og vil til den tid have haft 125 unge igennem et forløb. Effekten bliver løbende målt ved hjælp af WHO-5 trivselsindikatoren. 44 unge har indtil videre gennemført et forløb. Heraf har 38 dokumenteret bedre mental trivsel, hvilket svarer til 86 procent.”

Lad kreativiteten blomstre

”Indlægget her har derfor til formål at inspirere kommuner og regioner til at tænke i alternative tilbud til den store gruppe af unge med mistrivsel. I Aalborg blev det keramik. Men det kunne akkurat lige så godt have været strik, madlavning eller møbelpolstring.

Lad kreativiteten og folkeoplysningen blomstre. Tænk i det hele taget nyt omkring menneskelig trivsel, også når der om kort tid skal skrives nyt regeringsgrundlag.”

Læs hele indlægget