Pulje til at styrke indsatsen for ordblinde og læse- og skrivesvage

Pulje til at styrke indsatsen for ordblinde og læse- og skrivesvage

Knap 50 mio. kr. er afsat til at hjælpe ordblinde og læse- og skrive-svage til at blive og eller komme ind på arbejdsmarkedet. Et løft af de basale færdigheder kan bidrage til at øge lediges muligheder.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Den har to hovedformål:

  • at fastholde beskæftigede personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer på arbejdsmarkedet
  • at hjælpe ledige personer med ordblindhed og/eller læse- og skriveudfordringer tættere på arbejdsmarkedet.

Alle, der arbejder med denne problemstilling, kan søge: kommuner, private og offentlige virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer.

Fra daghøjskolen Kursustrappen. Læse- og skrivesvage er en kernegruppe for mange daghøjskoler (Foto: Peter Grosen)

Fra daghøjskolen Kursustrappen. Læse- og skrivesvage er en kernegruppe for mange daghøjskoler (Foto: Peter Grosen)

Projektets kerneelementer

  • At spotte og motivere personer i målgruppen til at få hjælp til at styrke deres basale kompetencer, f.eks. via et læse-, skrive eller regnekursus eller et ordblindekursus.
  • At støtte og fastholde ledige og beskæftigede undervejs i deres løft af basale kompetencer, f.eks. undervejs i et læse-, skrive- eller regnekursus eller et ordblindekursus.
  • At opbygge viden blandt medarbejdere, der arbejder med læse-, skrive-, og regnesvage, om mulighederne og fordelene ved løft af basale kompetencer.
  • At øge kompetencerne, blandt medarbejdere, der arbejder med læse-, skrive-, og regnesvage, til at kunne vejlede og motivere personer i målgruppen om mulighederne og fordelene ved et løft af basale kompetencer.
  • At sprede erfaringer fra projektet til øvrige virksomheder, kommuner og a-kasser (løbende og omkring projektets afslutning).

Benspænd for beskæftigelse

I opfordringen til at sende ansøgninger skriver STAR:

”Alt for mange danskere har udfordringer med deres basale færdigheder. De har typisk svært ved at læse, skrive eller regne. Det gælder eksempelvis for personer, som lider af ordblindhed. Det kan være et benspænd for lediges muligheder for at opnå beskæftigelse og for beskæftigedes muligheder for opkvalificering og efteruddannelse.

Et løft af de basale færdigheder kan således bidrage til at øge lediges muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. For de beskæftigede forventes det at øge produktiviteten og forbedre deres muligheder for yderligere opkvalificering og efteruddannelse.”

Der er ansøgningsfrist 2. april, og tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. maj 2021 – 30. april 2023.

Mere om puljen