Regeringsparti: Foreninger skal være lavrisikokunder
Folkemødet 2023

Regeringsparti: Foreninger skal være lavrisikokunder

Redaktionel dato: 22. juni 2023

Kim Valentin fra Venstre løftede på Folkemødet sløret for, hvad vi kan forvente, at regeringen vil gøre for at mindske foreningernes bureaukratiske byrder.

Kim Valentin (V) fortæller, hvordan regeringspartiet vil gøre det lettere for foreninger at være bankkunder.

Kim Valentin (V) fortæller, hvordan regeringspartiet vil gøre det lettere for foreninger at være bankkunder.

Af Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza

Hvad lover regeringen civilsamfundet? Det var overskriften på et event i Folkeoplysningens Telt på Folkemødet fredag den 16. juni, som DFS, Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde var værter for.

På dagsordenen var bl.a., hvordan vi i fællesskab kan mindske foreningslivets bureaukratiske byrder. Her fortalte Kim Valentin fra regeringspartiet Venstre, at de arbejder for, at foreningerne bliver kategoriserede som ”lavrisiko”-kunder.

Med i panelet var også Karin Liltorp fra Moderaterne, DFS’ formand, Per Paludan Hansen, formand for Frivilligrådet, Anna Bjerre, og forperson for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Karin Ingemann.

Regeringen har store ambitioner

Venstres Kim Valentin indledte eventen med at understrege, at regeringen har store ambitioner for kulturen og foreningslivet:

”Regeringen er ikke bange for sin egen skygge. Vi skal være ambitiøse om, hvordan vi bringer kulturen i spil. Og vi skal gøre op med bøvl og byrder.

Det er vigtigt, at vi ikke reducerer kulturen til noget ”puljeagtigt”, som vi først kigger på, når vi er færdige med alt andet. Kulturen kommer først, og det er det, der definerer os og kan udvikle velfærdsstaten. Magten ligger også hos civilsamfundet, og det skal den blive ved med.”

Moderaternes Karin Liltorp bakkede op og fremhævede, at regeringen allerede er i gang med at sætte kulturen og foreningslivet højere op på den politiske dagsorden:

”Civilsamfundet løfter enorme opgaver. Tænk, hvis civilsamfundet strejkede? Det ville have en kæmpe negativ effekt, og vi må ikke glemme, at samfundet sparer enorme penge på de frivilliges bidrag. 

Derfor skal vi skabe gode rammer om civilsamfundets infrastruktur og gøre det lidt lettere at være forening. Og vi er allerede begyndt at kigge på at mindske de bureaukratiske byrder.”

Bøvl i banken

Så langt så godt. Men hvad med de konkrete løsninger?

DFS’ formand, Per Paludan Hansen, forsøgte at spore debatten ind på de udfordringer, som gør dagligdagen sur for helt almindelige foreninger.

Her pegede han bl.a. på udfordringerne med GDPR og samarbejdet med kommunerne, der kan blive bedre. Men han fremhævede især udfordringerne med foreningernes møde med bankerne:

”I bankerne er det alt for bøvlet at skifte kasserer eller en bestyrelsesformand, og foreningerne bliver opkrævet urimeligt høje gebyrer set ift. deres beskedne økonomi. 

Den frivillige aftale, vi har med bankerne om at mindske bureaukratiet, bliver ikke rigtig til noget. Vi har brug for nogle konkrete rammer, der fastsætter, hvordan bankerne skal håndtere foreningslivet.”

Som svar herpå fremhævede Kim Valentin et forslag fra Venstre, som vil arbejde for, at foreningerne bliver kategoriseret som såkaldt ”lav-risiko” kunder i stedet for ”høj-risiko”, som er det tilfældet i dag.

Samtidig udviste han en forståelse for bankernes nuværende tilgang til foreningslivet:

”Bankerne betragter foreningerne som højrisiko-kunder, fordi de får en kæmpe bøde, hvis én forening med dårlige hensigter slipper igennem deres screening. Det er et politisk ansvar at friholde bankerne for den sanktion.”

Mere om banker og foreninger