Samme krav til strikkeklubben og Danfoss

Samme krav til strikkeklubben og Danfoss

Redaktionel dato: 2. februar 2021

Bankerne indsamler de samme oplysninger hos foreninger og store erhvervsvirksomheder, når de skal kontrollere for hvidvask og terrorfinansiering. Socialdemokratiet og Venstre er parate til at lette den administrative byrde for foreningerne, siger to folketingsmedlemmer.

Af Natacha Holst

En strikkeklub risikerer at skulle indlevere billedidentifikation på alle bestyrelsesmedlemmer og betale 1.500 kr. i gebyr for en bankkonto med meget få penge på.

En strikkeklub risikerer at skulle indlevere billedidentifikation på alle bestyrelsesmedlemmer og betale 1.500 kr. i gebyr for en bankkonto med meget få penge på.


”Loven, som er lige for alle, forbyder såvel rige som fattige at sove under broerne, at tigge på gaden eller at stjæle brød.” Sådan lyder et berømt citat.

Nogenlunde samme ”lighed” udsættes landets foreninger for, når bankerne behandler dem som erhvervskunder i deres kontrol med, om der foregår hvidvask af sorte penge eller terror-finansiering. Efter loven er bankerne forpligtet til at gennemføre sådan en kontrol.

Standardspørgsmål
Også for DFS’ medlemsorganisationer og deres lokale foreninger er denne kontrol dyr og besværlig. Bankerne tager ikke hensyn til, at foreninger og især små foreninger er en særlig slags kunde.

Foreningerne oplever, at de skal levere billedidentifikation af samtlige frivillige bestyrelsesmedlemmer, og de bliver tvunget til at svare på lange standard-spørgeskemaer, f.eks. om de sælger fyrværkeri. Kontrollen er også en økonomisk belastning. Med henvisning til det arbejde, banken har, skal nogle foreninger betale et gebyr på 1.500 kr. for at have en konto med et indestående på 10.000 kr.

Særbehandling er ikke lovlig

På en webkonference om dette emne forklarede Kjeld Gosvig-Jensen, der er juridisk direktør i Finans Danmark:

”Loven kræver af bankerne, at de skal kende deres kunder. De skal vide, hvem der står bag foreningen. De skal indsamle oplysninger om, hvor pengene kommer fra, hvad pengene bruges til, og hvem der må bruge pengene.”
Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

Kjeld Gosvig-Jensen afviste muligheden for at lave særregler for foreninger eller en minimumsgrænse inden for den nuværende lovgivning.

Mistænkeliggørelse af engagementet

På konferencen kom det frem, at Finans Danmark nu nedsætter en arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra Danmarks foreningsliv. Arbejdsgruppen skal komme med ideer til, hvordan politikerne kan gøre det lettere for foreningerne og bankerne. Med som observatører i gruppen er repræsentanter fra ministerier, Finanstilsynet og PET.

Jeg spurgte de to folketingsmedlemmer, der deltog i konferencen, om de vil gå sammen om at løse disse problemer.

”Det er forenings Danmarks fremtid, der står på spil. Lige nu sker der en mistænkeliggørelse af de borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund. Det må kunne gøres på en anden måde, så vi fanger skurkene, men ikke kriminaliserer borgerne,” sagde Orla Hav, Socialdemokratiet.

Sten Knuth, Venstre, har tidligere foreslået en bagatelgrænse for foreningernes indestående i banken:

”De nuværende regler passer ikke til forenings Danmark, men risikerer at slå foreningslivet ihjel. Det bliver vi nødt til at udfordre.”

Begge politikere tilsluttede sig ideen om et fælles politisk initiativ fra Venstre og Socialdemokratiet

”Der er stærke sektorinteresser involveret, men det skal prøves af i en politisk dialog i Folketinget,” sagde Orla Hav, og Sten Knuth lovede ”at holde den politiske gryde i kog” omkring sagen.

I den kommende tid vil DFS arbejde for at fastholde den politiske opmærksomhed om problemet.