Redaktionel dato: 30. august 2021

Det kommunale system lukker sig om sig selv, skriver Handletanken for Lokalt Demokrati, og der er brug for at tænke demokrati på nye måder. Carolina Magdalene Maier fortæller, hvordan DFS arbejder med denne udfordring og opfordrer handletanken til at huske nødvendigheden af indsigt og kompetencer.

I midten af august offentliggjorde Handletanken for Lokalt Demokrati sin rapport og anbefalinger. Handletanken er nedsat af Aarhus kommune. Aarhus Stiftstidende bragte den 29. august denne kommentar af DFS’ sekretariatschef.

Når det kommunale system lukker sig om sig selv, er det svært for borgerne at være aktive i lokaldemokratiet.

Når det kommunale system lukker sig om sig selv, er det svært for borgerne at være aktive i lokaldemokratiet.

Af Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Op til det kommende kommunalvalg konstaterer Handletanken for Lokalt Demokrati, at den demokratiske samtale er truet, og at der er brug for nye forståelser af, hvad politik og demokrati er. Det skrev Roger Buch i en artikel den 21. august, hvor han fremlagde Handletankens rapport og anbefalinger. Jeg kan ikke være mere enig.

Jeg kan også genkende RB’s og Handletankens pointe om, at det kommunale system har en tendens til at lukke sig om sig selv, også når kommunen prioriterer kommunikationsafdelinger og omfattende SoMe-aktivitet. Det betyder, at mange har svært ved at omsætte interessen for at være med i lokaldemokratiet til handling.

Den demokratiske samtale

Heldigvis har Handletanken en række gode og spændende anbefalinger. Især er jeg glad for dem, der vil mere end blot at trække flere borgere ind i det formelle politiske arbejde i partier og kommunalbestyrelser. Det er de anbefalinger, som forsøger at styrke den demokratiske samtale borgerne imellem og deres egen aktivitet og organisering. De kan åbne for nye forståelser for, hvad politik og demokrati er.

Når kommunerne - ikke bare Aarhus - skal føre de civilsamfundsorienterede anbefalinger ud i livet, står de ikke alene. Det er et område, som folkeoplysende skoler og foreninger allerede arbejder med, og vi er meget optagede af at styrke og udvikle det.

Inden for de sidste par år har Dansk Folkeoplysnings Samråd arbejdet med initiativer, der giver borgerne bedre mulighed for at tale sammen på tværs af meningsforskelle – uden at ende i Facebook-aggressivitet. Fortælleprojektet ”Danmark Fortæller” sætter mennesker sammen, der ikke kender hinanden på forhånd. Her fortæller de hinanden personlige historier og opnår dermed en forståelse for ”den anden”. Utroligt hurtigt bliver der skabt det tillidsfulde fællesskab, der er forudsætningen for en sand demokratisk samtale.

Sammen med projekt Frirummet har vi arrangeret såkaldte ”frirumsdebatter”, der med udgangspunkt i anerkendte uenigheder gør det nemmere for meningsmodstandere at finde berøringsflader og udvikle løsninger sammen med debatpublikummet.

Jeg kan også nævne de nye og spændende debat- og mødeformer, der blev resultatet af fem folkehøringer i foråret, arrangeret af bl.a. Folkemødet og DFS. Fælles for ideerne er, at de skal samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger og få os til at tale med dem, der mener noget andet end os selv. Igen handler det om en demokratisk samtale som forudsætning for fælles løsninger og aktiviteter.

Indsigt og kompetencer

Det er nogle af de nye redskaber, vi vil byde ind med – i forlængelse af den frivillige foreningsaktivitet, rapporten vil styrke, og som folkeoplysningen har over 100 års erfaring med. Vi har de organisatoriske rammer, der også kan hjælpe de mere uformelle fællesskaber. Vi har ofte lokalerne, selv om vi meget gerne vil forbedre samarbejdet med kommunerne om åbne, fleksible og moderne mødesteder for borgerne.

Og så kan de folkeoplysende skoler og foreninger tilbyde noget, som Handletanken ikke kommer så meget ind på, men som også er vigtig for den demokratiske samtale og de demokratiske processer. Vi kan tilbyde viden, indsigt og kompetencer, der kan kvalificere debat og løsninger. I folkeoplysningen handler det ikke om et tungt påtvungent pensum med karakterer. Hos os er det frivillig og lystbetonet læring, der udvikles i samspil med kursister eller som en integreret del af foreningslivet.

Derfor ser jeg frem til et spændende samarbejde mellem folkeoplysningen og kommunerne om virkeliggøre Handletankens anbefalinger.

Handletanken for Lokalt Demokrati

Handletanken for Lokalt Demokrati har over de seneste to år undersøgt demokratiets tilstand i Aarhus Kommune. På baggrund af en række aktiviteter og dialoger med forskellige aktører er handletanken kommet med 12 anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes.