134 kulturelle foreninger fik corona-støtte

134 kulturelle foreninger fik corona-støtte

Redaktionel dato: 11. januar 2021

Første runde bevillinger fra COVID-19 Kulturpuljen viser stort behov for hjælp til amatørkulturen og de frivillige kulturarrangører, som er blevet ramt af corona-restriktionerne. Over tre millioner kroner har DFS og DUF fordelt til 134 foreninger.

Af Michael Voss

Puljen er etableret på baggrund af en politisk aftale mellem næsten alle Folketingets partier for at støtte foreningslivet i Danmark. Det er DUF, som Folketingets partier har bevilliget puljepengene til, men DFS der har kendskab til området. Derfor er puljen – også helt ekstraordinært – blevet administreret i samarbejde mellem DFS og DUF.

Aflysninger og mistede indtægter

Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte for at afhjælpe de økonomiske konsekvenser, som disse foreninger oplever på grund af nedlukning af aktiviteter og restriktioner i forbindelse med COVID-19.
Der er givet støtte til: afholdte udgifter på aflyste arrangementer, tabte indtægter for aflyste arrangementer, der er båret af frivilligt foreningsarbejde, tabte billetindtægter pga. restriktioner, der har nedsat publikumsantal, mistede sponsorater, mistede medlemskontingenter, tabte indtægter for lokaleudlejning.

Mange foreninger har været lukket ned i hele perioden, og det har derfor været et hårdt år for de frivillige. Til daglig og under normale vilkår skaber de frivillige glæde og sammenhold lokalt, men nu er de bekymrede for, om foreningerne må lukke.

Så meget blev uddelt

Puljens størrelse: 3.125.000 kr.

Samlet ansøgt beløb: 9.327.649,00 kr.

Antal ansøgninger: 200

Antal bevillinger: 134

Antal foreninger, der har fået det fulde ansøgte beløb: 33 (545.000 kr.)

Antal foreninger, der har fået et nedsat beløb: 101 (2.579.600,00 kr.)

Antal afslag: 66

Bevillingsudvalget har prioriteret at give lavere bevillinger end ansøgt til et stort antal ansøgere for at kunne hjælpe flest mulige foreninger. Udvalget har kun givet afslag til foreninger, der ikke hører til den ansøgerkreds under det amatørkulturelle eller frivilligt kulturelle område, som puljen er tiltænkt, eller som ikke påvist tilstrækkeligt grad af økonomisk påvirkning af nedlukningen eller restriktionerne. Udvalget gav desuden afslag til foreninger, der søgte om tilskud til tab på julearrangementer, idet vi har henvist til den kommende uddeling fra puljen.

Bevillingsudvalg

Man har kunne søge kompensation for aflysninger og gennemførte arrangementer i perioden 11. marts – 31. oktober.

Et særligt bevillingsudvalg, nedsat af DFS, har taget stilling til ansøgningerne. Udvalget bestod af personer med stort kendskab til området fra Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS), Kulturhusene i Danmark, Kulturelle Samråd i Danmark og Dansk Oplysnings Forbund.

Mange små amatørkulturelle foreninger

”I DFS er vi blevet overraskede over, hvor stor en søgning der har været til puljen. Det viser tydeligt, hvor mange små amatørkulturelle foreninger der findes rundt omkring i Danmark,” siger DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier og tilføjer:

”Det er naturligvis en stor glæde for os, at vi er lykkedes med at forhandle midler hjem, som vi kan uddele – men vi havde gerne set, at vi havde haft langt flere penge, når nu behovet er så stort.

Jeg tror, at det sundt for os alle sammen at blive mindet om, hvor bredt og mangfoldigt det folkeoplysende felt i Danmark er. Det er min ambition, at DFS over tid styrker sin indsats for at varetage amatørkulturens og de frivillige kulturarrangørers interesser, da de udgør en uundværlig del af vores folkelige fællesskab.”

Susan Fazakerley, der sekretariatsleder for AKKS, er glad og lettet over, at mange af amatørkulturens foreninger har fået hjælp til at dække deres tab i perioden fra 12. marts til 31. oktober 2020.

”Det lykkedes ikke mindst, fordi DFS har gjort en særlig indsats for os,” siger hun.

Ny runde

Folketingets partier har bevilliget flere penge til formålet. Den næste runde skal dække tab og udgifter i perioden fra 1. november 2020 til 28. februar 2021

I den forbindelse siger Susan Fakerley:

”Lige nu er amatørkulturens foreninger desværre mærket af nye aflysninger i forbindelse med den nedlukning, der trådte i kraft efter puljens udløb. De frivillige kræfter er ved at være brugt op, og håbløsheden breder sig, ligesom særligt de ældre og helt unge medlemmer begynder at forsvinde.
Skal det folkeoplysende kulturelle foreningsliv overleve, så er der fortsat brug for økonomisk hjælp til at komme igennem coronaen.”

Vi vender tilbage med flere oplysninger om en ny ansøgningsrunde senere.

Hvem fik pengene?

Geografisk (puljen skal sikre geografisk spredning)

Antal bevillinger i Jylland: 66

Antal bevillinger på Fyn: 15

Antal bevillinger på Sjælland: 53

Foreningstype (puljen skal sikre kunstnerisk spredning)

Amatørteater, rollespil, musikteater: 43

Kulturelle samråd og frivillig kultur 8

Kor, orkestre, og musikforeninger: 72

Kulturhuse: 10

Se alle tilskudsmodtagere i puljen